Văn bản chỉ đạo

Thường trực HĐND huyện Phú Xuyên: Giao ban tháng 4/2019

Chiều ngày 26/4; Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND xã, thị trấn tháng 4 năm 2019. Dự hội nghị cóđồng chí Nguyễn Văn Hội – HUV – Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo 2 Ban của HĐND huyện; lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

      Tại hội  nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, 2 ban HĐND huyện trong tháng 3 và tháng 4; nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2019; thông qua tóm tắt hướng dẫn công tác khen thưởng HĐND các cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội; dự thảo báo cáo kết quả khảo sát công tác vệ sinh môi trường năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019 trên địa bàn huyện và triển khai kế hoạch giám sát công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện năm 2019.

      Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác, trong tháng 3 và tháng 4 năm 2019, Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện đã thực hiện các hoạt động thường xuyên và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND được quan tâm chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực. Theo đó, trong tháng 3 và tháng 4,Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao phối hợp Ban Pháp chế HĐND huyện xây dựng phóng sự vềcông tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện; Tổ chức khảo sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện năm 2019đối với phòng Tài nguyên – Môi trường, Ban quản lý dự án, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nam Thăng Long và khảo sát trực tiếp đối với UBND xã Sơn Hà, Vân Từ, Quang Lãng, Văn Hoàng; Tổ chức đoàn đại biểu huyện, Thường trực một số xã, thị trấn tham dự hội nghị tọa đàm “Các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các quận, huyện, thị xã” do Thường trực HĐND Thành phố tổ chức; Tổ chức làm việc với UBND huyện về kinh phí sự nghiệp, kinh phí xây dựng NTM, kinh phí đầu tư XDCB năm 2019. Ngoài ra, TT HĐND huyện còn xây dựng Kế hoạch, đề cương báo cáo, Quyết định thành lập đoàn giám sát, Chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết phục vụ giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; Phối hợp với Tổ đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa 14.

      Triển khai chương trình hoạt động trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu. Trong đó, tập trung chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm HĐND huyện; Tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện (về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý và sử dụng đất thuê thầu) đối với phòng Tài nguyên - Môi trường và tại các xã, thị trấn; Tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn về kỹ năng thực hiện hoạt động khảo sát, giám sát, giải trình; Tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 của Thường trực HĐND huyện và thực hiện các nhiệm vụ cấp Ủy giao./.

Thanh Xuân – Trung tâm VHTT&TT