Văn bản chỉ đạo

Thường trực HĐND huyện Phú Xuyên giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tháng 1, tháng 2 năm 2020

Chiều ngày 16/01/2020, đồng chí Trần Công Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên chủ trì hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tháng 1, tháng 2 năm 2020. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hội - HUV – Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, 2 ban HĐND huyện;Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 12, nhiệm vụ trọng tâm tháng 01, tháng 02 năm 2020. Trong tháng 12, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 13 HĐND huyện, khóa 19 đảm bảo đúng luật, được các ngành, UBND các xã, thị trấn và cử tri trong huyện đánh giá cao. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã ra thông báo kết quả kỳ họp thứ 13, hoàn thiện các Nghị quyết kỳ họp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện và thông báo tới cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện đã hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thành công kỳ họp cuối năm  HĐND các xã, thị trấn.

      Cũng tại tại kỳ họp, các đại biểu đã được thông qua dự thảo chương trình công tác trọng tâm năm 2020 về thời gian tổ chức các kỳ họp, hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên thông qua các hoạt động của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND.

      Phát biểu tại hội nghị giao ban, đồng chí  Chủ tịch HĐND huyện Trần Công Thành đã biểu dương những kết quả Thường trực, 2 ban HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đã tập trung triển khai trong thời gian qua. Nổi bật là đã tổ chức thành công kỳ họp cuối năm 2019. Về nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị HĐND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2020; Thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát, tổ chức tiếp công dân theo quy định; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trước trong và sau tết về công tác tuyển quân, đảm bảo ANTT; thực hiện kế hoạch trồng cây, sản xuất vụ xuân năm 2020./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên