Văn bản pháp quy

CV-182/PC PhuXuyen-KD (V/v thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP)

Publish date 20/02/2019 | 02:31 PM  | View count: 2340
CV-182/PC PhuXuyen-KD (V/v thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP)

Thông báo Lịch cắt điện tuần 29 năm 2016

Publish date 19/07/2016 | 02:44 PM  | View count: 1170
Thông báo Lịch cắt điện tuần 29 năm 2016

Thông báo Lịch cắt điện tuần 25 năm 2016

Publish date 27/06/2016 | 02:41 PM  | View count: 1563
Thông báo Lịch cắt điện tuần 25 năm 2016

Về việc phối hợp ngừng cấp điện theo quy định của Luật Xây dựng

Publish date 09/06/2016 | 02:39 PM  | View count: 1209
Về việc phối hợp ngừng cấp điện theo quy định của Luật Xây dựng