VĂN HÓA - XÃ HỘI

Huyện Phú Xuyên tổng kết Phong trào toàn dân đoàn kết năm 2017
Publish date 19/01/2018 | 09:29  | View count: 930

Ngày 18/1, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

      Đồng chí Trần Công Thành - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

       Năm 2017, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn huyện tiếp tục có những bước phát triển, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện và cơ sở. Toàn huyện có 53.520 hộ gia đình văn hóa; tỷ lệ 92%; 110 làng, tiểu khu, 165 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa và 16 xã đạt chuẩn văn hóa NTM, 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

       Việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm; nhất là việc tang được tổ chức với tinh thần Trang nghiêm – Tiết kiệm – Nghĩa tình. Công tác tổ chức quản lý và tổ chức lễ hội cơ bản đã đảm bảo thực hiện theo đúng quy định và đi vào nề nếp. Một số địa phương đã làm tốt công tác xã hội hóa trong nhân dân đóng góp ngày công, tiền bạc trùng tu, tôn tạo các công trình văn hóa, tâm linh ở địa phương.

       Công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Phú Xuyên thanh lịch, văn minh có nhiều chuyển biến tích cực, với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả do do các ngành thành viên BCĐ huyện triển khai, như Hội LHPN với mô hình đoạn đường nở hoa, 5 không 3 sạch… Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã cụ thể hóa việc xây dựng "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh" thành các quy định thực hiện nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa trong gia đình, tại cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; gắn với triển khai thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội.

       Trong năm 2018, huyện Phú Xuyên tiếp tục phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, huy động sự đóng góp của người dân xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng xã nông thôn mới, phấn đấu trên 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 60% số làng, khu dân cư, 80% tiểu khu, 67% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa trở lên.

       Nhân dịp này, UBND huyện đã trao bằng công nhận đạt danh hiệu văn hóa cho các làng, tiểu khu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTTTT