VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hội nông dân huyện tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019
Publish date 25/12/2019 | 13:49  | View count: 1498

Ngày 24/12, Hội nông dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân, biểu dương hộ sản xuất kinh doanh giỏi năm 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

      Đồng chí Lê Trọng Khuê - Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Công Thành - ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND huyện dự, chỉ đạo hội nghị.

       Năm 2019, Hội nông dân huyện đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bám sát các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền vận động hội viên thi đua thực hiện hiệu quả các phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Kết quả, toàn huyện có 10.785 hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp; trong đó, cấp Trung ương có 19 hộ, cấp Thành phố có 1150 hộ và cấp huyện có 606 hộ. Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Văn May ở xã Phú Túc, với mô hình kinh doanh Mây tre đan xuất khẩu, hộ bà Nguyễn Thị Hài ở xã Khai Thái với mô hình trang trại…

      Năm qua, các cấp hội nông dân trong huyện cũng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên làm giàu, giảm nghèo bền vững. Tổng nguồn vốn vay hỗ trợ nông dân từ ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp và quỹ hộ trợ nông dân của thành phố, huyện, xã thị trấn trong năm là trên 237 tỷ đồng, cho trên 8.600 hội viên vay phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Hội còn cung ứng vật tư được 425 tấn phân bón các loại phục vụ cho sản xuất. Hội phối hợp với các Ban, Trung tâm của Thành phố tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên; phối hợp mở 10 lớp tập huấn trồng rau sạch và chăm sóc bảo vệ phòng trừ sâu bệnh; tập huấn về an toàn lao động, nuôi trồng thủy sản.

      Hoạt động tổ chức dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên cũng được Hội nông dân huyện quan tâm thực hiện. Trong năm, hội đã trực tiếp và phối hợp mở 21 lớp học nghề cho hơn 700 hội viên. Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng NTM, phát huy vai trò chủ thể của nông dân, hội viên nông dân ở các xã đã đóng góp trên 680 triệu đồng và trên 1300 ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn, cứng hóa kênh mương nội đồng, tu sửa đường điện. Cùng với đó, hội nông dân trong huyện còn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

      Về dự phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch Hội nông dân thành phố; đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Trần Công Thành đã biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Hội nông dân huyện đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp hội nông dân trong huyện cần triển khai thực hiện trong năm 2020. Đồng chí đề nghị: Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân, kịp thời kiện toàn các cơ sở hội. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thường xuyên chuyển giao tiến bộ KHKT và các mô hình sản xuất mới, hiệu qủa cho nông dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao; tuyên truyền đến hội viên trong hội tham gia thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xây trong xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2020 huyện đạt huyện NTM.     

      Nhân dịp này, UBND huyện, Hội nông dân huyện đã khen thưởng cho 22 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân năm 2019.

Nguyễn Thu – Trung tâm VHTT&TT