VĂN HÓA - XÃ HỘI

Kế hoạch tổ chức tiếp nhận và cách ly y tế người về từ vùng dịch Covid-19
Publish date 18/03/2020 | 16:42  | View count: 1754

Ngày 16/3, UBND huyện Phú Xuyên ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về việc tổ chức tiếp nhận và cách ly y tế người về từ vùng dịch Covid-19.

      Theo nội dung văn bản, huyện phấn đấu 100% công dân của huyện về từ vùng dịch Covid-19, sau khi được khám sàng lọc tại cơ sở tập trung, được tiếp nhận và vận chuyển an toàn về địa phương tiến hành cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo đúng quy định.
      Tổ chức tuyên truyền cho gia đình và tổ dân phố các biện pháp phòng chống dịch. Chuẩn bị phương tiện phù hợp để đón công dân về địa phương. Thành lập tổ công tác đón công dân về địa phương và bàn giao cho UBND các xã thị trấn, bao gồm cán bộ Công an huyện/Ban chỉ huy Quân sự huyện, cán bộ Trung tâm Y tế.
Hình ảnh minh họa
      Đón công dân tại cơ sở tập trung của Thành phố tổ chức bàn giao giữa các bên, gồm đại diện cơ sở tập trung của thành phố, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, tổ công tác của huyện Phú Xuyên. Đảm bảo bàn giao đúng người, đầy đủ hồ sơ. Tổ công tác sau khi tiếp nhận, vận chuyển công dân về địa bàn, tiến hành bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã, thị trấn và gia đình để tiếp tục thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú cho đủ 14 ngày kể từ ngày công dân nhập cảnh về Việt Nam.
      Đồng thời, Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận danh sách công dân từ điểm cách ly tập trung và thông báo cho các xã, thị trấn có công dân về cách ly theo dõi sức khỏe về địa phương để chuẩn bị các điều kiện trước khi đối tượng về cách ly. Liên hệ với điểm cách ly tập trung để đón công dân về cách ly tại địa phương đảm bảo thời gian và an toàn trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao. Bố trí phương tiện và các trang thiết bị vật tư y tế đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm cho công dân và các cán bộ trong tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận vận chuyển công dân về địa phương.
      UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát và chuẩn bị khu vực cách ly, công tác hậu cần đảm bảo theo đúng quy định để công dân yên tâm thực hiện cách ly phòng chống dịch trước khi đón công dân về cách ly tại địa phương. Bố trí cán bộ tiếp nhận công dân về địa phương cách ly theo dõi sức khỏe do tổ công tác của huyện bàn giao đảm bảo đúng thời gian và địa điểm. Hàng ngày phân công cán bộ giám sát việc thực hiện cách ly của công dân tại hộ gia đình nơi lưu trú./.
ADMIN