VĂN HÓA - XÃ HỘI

Kế hoạch hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6/2020 và Tháng hành động vì môi trường
Publish date 02/06/2020 | 10:54  | View count: 1435

Ngày 01/6/2020 UBND huyện Phú Xuyên ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6/2020 và Tháng hành động vì môi trường nhằm Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về môi trường, giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường.

      Theo nội dung Kế hoạch, Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khuyến khích cộng đồng thay đổi thói quen và mức tiêu dùng hiện tại như sử dụng tiêt kiệm tài nguyên nước, bảo vệ đa dạng sinh học, hạn chế việc phát sinh các chất thải trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt khuyên khích các doanh nghiệp trên địa bàn huyện sử dụng công nghệ, sản phâm thân thiện với môi trường, ít phát sinh chât thải, gây ô nhiêm môi trường trong quá trình sản xuất. Bằng hành động thiết thực, ý nghĩa trong tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2020 đồng thời phải đảm bảo tuân thủ trong điều kiện phòng chông dịch bệnh Covid 19 theo chỉ đạo của Thành phố, của huyện. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường.

      Về tổ chức thực hiện Kế hoạch các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2020 và Tháng hành động vì môi trường với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên — Trách nhiệm của chúng ta” cụ thể với các nội dung: 1. Các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng; 2. Bằng hành động thiết thực hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2020 và Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn huyện; 3. Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2020 và Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn huyện.

      Kế hoạch được triển khai thực hiện từ ngày 29/5 đến ngày 01/6/2020./.

      Xem chi tiết Kế hoạch tại đây>>>

Admin