Giới thiệu chung

Về việc thay thế, lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa trên địa bàn huyện Phú Xuyên năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng 10/03/2016 | 11:01  | View count: 1531

Về việc thay thế, lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa trên địa bàn huyện Phú Xuyên năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020

Xem chi tiết tại đây