Giới thiệu chung

Sơ đồ tổ chức Công ty Điện lực Phú Xuyên

Ngày đăng 12/11/2012 | 10:32 AM  | View count: 2023
Sơ đồ tổ chức Công ty Điện lực Phú Xuyên

Các lĩnh vực hoạt động của Công ty Điện lực Phú Xuyên

Ngày đăng 12/11/2012 | 10:31 AM  | View count: 1361
Các lĩnh vực hoạt động của Công ty Điện lực Phú Xuyên

Thông báo Lịch cắt điện tuần 16 - 17 năm 2016

Ngày đăng 22/04/2016 | 11:04 AM  | View count: 1487
Ngày 20 tháng 04 năm 2016 Công ty điện lực Phú Xuyên ban hành Thông báo Về việc Lịch cắt điện tuần 16 - 17 năm 2016

Về việc thay thế, lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa trên địa bàn huyện Phú Xuyên năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 10/03/2016 | 11:01 AM  | View count: 1532
Về việc thay thế, lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa trên địa bàn huyện Phú Xuyên năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020

Công ty Điện lực Phú Xuyên tổ chức hội nghị “Tri ân khách hàng” và công tác sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả năm 2015

Ngày đăng 04/01/2016 | 10:59 AM  | View count: 1421
Ngày 30/12/2015, Công ty Điện lực Phú Xuyên đã tổ chức hội nghị “Tri ân khách hàng” và công tác sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả năm 2015.