KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Quán triệt Quy định 102–QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Ngày đăng 29/12/2017 | 18:06  | View count: 2427

Ngày 28.12.2017, Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định 102 – QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

       Dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Trịnh Minh Thạo, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Về phía thành phố Hà Nội có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thành phố.  Dự tại điểm cầu huyện Phú Xuyên có đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;  cùng các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ, các đồng chí Huyện uỷ viên khoá 24, các đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ, các đồng chí trong ban Thường vụ Đảng uỷ, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, Uỷ viên uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ các xã, thị trấn.

       Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Quy định số 102 QĐ/TW, ngày 15/11/2017 trong  văn bản là rất quan trọng và cần thiết, làm căn cứ để tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên có sai phạm, đồng thời cũng là căn cứ để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác chấp hành; góp phần phòng ngừa sai phạm. Đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ cũng lưu ý các cấp uỷ Đảng, chính quyền chỉ đạo tổ chức triển khai nghiên cứu quán triệt Quy định, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện xử lý đảng viên có dấu hiệu sai phạm.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Quang Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Hà Nội quán triệt  những nội dung cơ bản và những điểm mới của Quy định 102 – QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.  Quy định gồm 5 chương 37 điều thay thế Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. So với Quy định 181-QĐ/TW, Quy định 102-QĐ/TW tăng hơn 1 điều. Quy định nêu rõ nội dung vi phạm và các hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị. Trường hợp đảng viên vi phạm những nội dung chưa có trong Quy định này thì căn cứ vào quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận dụng Quy định này để xử lý kỷ luật cho phù hợp. Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và những nội dung nêu trong Quy định.

       Sau khi quán triệt nội dung Quy định số 102 - QĐ/TW ngày 15-12-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, đồng chí Trần Quang Cảnh cho biết: Ban tổ chức sẽ tiếp nhận những ý kiến, thắc mắc bằng văn bản của các đảng viên trước ngày 30-1-2018 và sẽ tổ chức hội nghị để trao đổi, giải đáp những thắc mắc liên quan đến nội dung này.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện