KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

HĐND huyện Phú Xuyên: Giao ban thường kỳ tháng 1/2018
Ngày đăng 09/01/2018 | 16:23  | View count: 1218

Ngày 6/1/2018, đồng chí Nguyễn Chí Quân – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tháng 1/2018.

      Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hội – HUV – Phó Chủ tịch HĐND huyện.

       Tại hội nghị các đồng chí đại biểu đã được thông qua dự thảo Chương trình công tác của HĐND, Thường trực HĐND huyện năm 2018; Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND huyện tháng 1/2018. Theo đó, trong năm 2018, HĐND huyện tổ chức các kỳ họp gồm: Kỳ họp giữ năm để xem xét tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách huyện năm 2017. Kỳ họp cuối năm để xem xét tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách của huyện năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu theo Nghị quyết số 85 ngày 28/11/2014 của Quốc hội.

       Đối với hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND huyện, năm 2018, HĐND huyện dự kiến thực hiện giám sát về việc xây dựng cơ sở vật chất, quản lý thu chi tại các trường học ở 13 xã trên địa bàn huyện và giám sát công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện đối với cơ quan chuyên môn và 1 số xã, thị trấn.

       Về hoạt động của Thường trực HĐND huyện. Ngoài công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện, năm 2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức các đoàn khảo sát, giám sát về 1 số các nội dung như: Giám sát công tác giải quyết nợ xây dựng cơ bản, tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; Khảo sát công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; khảo sát tình hình quản lý và sử dụng biên chế trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; Khảo sát công tác giao, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và 1 số nội dung khác.

       Đối với hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong tháng 1, năm 2018. Thường trực HĐND huyện triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định, trong đó trọng tâm là tổ chức các hoạt động khảo sát theo quy định; tổ chức làm việc với đoàn Đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND thành phố để trao đổi về chương trình hoạt động của Tổ đại biểu tại đơn vị ứng cử trong năm 2018; tiếp tục thực hiện Kế hoạch tiếp công dân định kỳ; thực hiện ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND – UBMTTQ; giữa Thường trực HĐND với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, 1 số cơ quan Ban Đảng và đoàn thể chính trị.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo nhanh kết quả tổ chức kỳ họp cuối năm tại cơ sở, những ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu tại kỳ họp. 

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Chí Quân đã biểu dương những kết quả mà 2 ban HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đã tập trung triển khai trong thời gian qua. Nổi bật là đã tổ chức thành công kỳ họp cuối năm 2017. Về nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị HĐND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2018; Thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát, tổ chức tiếp công dân theo quy định./.

Nguyễn Vàn - Trung tâm VHTT&TT