KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị UBND huyện Phú Xuyên lần thứ Nhất năm 2018
Ngày đăng 26/01/2018 | 08:41  | View count: 895

Ngày 24/1/2018, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị UBND huyện lần thứ Nhất năm 2018, nhằm đánh giá kết quả nhiệm vụ tháng 1, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 và thống nhất chương trình công tác năm 2018.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của huyện tháng 1, nhiệm vụ công tác tháng 2. 2018; Kế hoạch phục vụ các hoạt động đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

       Trong tháng 1, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc chế độ trực trong những ngày nghỉ tết Dương lịch 2018; tập trung giải quyết đơn thư, các vụ việc phức tạp trên địa bàn; Tình hình nội bộ nhân dân cơ bản ổn định.

       Trong lĩnh vực kinh tế, UBND huyện đã ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển vùng chuyên canh tập trung về sản xuất lúa hang hoá trên địa bàn; Chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo cung ứng hang hoá, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội năm 2018; triển khai công tác sản xuất vụ xuân, phát triển ngành nghề, quản lý đô thị xây dựng, giao thông, trật tự văn minh đô thị.

       Về công tác tài nguyên môi trường, huyện đã công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 65 hộ gia đình, cá nhân; phối hợp với các xã hoàn thiện hồ sơ đối với một số trường hợp theo Quyết định 12 của UBND huyện. Công tác giải quyết đơn thư, giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn huyện được quan tâm tập trung giải quyết; Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội được trú trọng. Thực hiện công tác tuyển chọn vào gọi công dân nhập ngũ năm 2018, sau khi khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn đang triển khai các bước theo luật định, quản lý tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2018.

       Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe các cơ quan chức năng: Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện thông qua dự thảo phân bổ biên chế công chức, viên chức, định mức lao động năm 2018, báo cáo sắp xếp đội ngũ giáo viên hiện đang hợp đồng giảng dạy trong nhà trường; Lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện sử lý vi phạm đất đai; Lãnh đạo Thanh tra xây dựng báo cáo triển khai công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo công tác phân bổ kinh phí nguồn: Đấu giá quyền sử dụng đất, hỗ trợ xây dựng NTM, dự án đầu tư công năm 2018, kinh phí sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện báo cáo về nguyên tắc phê duyệt và xin ý kiến tập thể UBND về các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất nông nghiệp đã đủ điều kiện phê duyệt theo quy định.

       Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các phòng, ngành chức năng huyện đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2, chương trình công tác năm 2018 của UBND huyện. Các ý kiến tập trung vào công tác phân bổ, định mức lao động năm 2018, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, công tác đảm bảo an sinh xã hội…

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch. Về nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tập trung chuẩn bị các điều kiện cho nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Ban Thường vụ Huyện uỷ; Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tăng cường chỉ đạo quản lý đất đai, quản lý đô thị xây dựng, giao thông, trật tự văn minh đô thị; công tác phê duyệt đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng NTM./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên