KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đảng bộ cơ quan UBND huyện tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng
Ngày đăng 01/02/2018 | 15:11  | View count: 1395

Chiều ngày 30/1, Đảng bộ cơ quan UBND huyện tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

      Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Công Thành – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ  - Phó Chủ tịch UBND huyện – Bí thư Đảng bộ cơ quan UBND huyện.

       Năm 2017, Đảng uỷ cơ quan UBND huyện đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thành uỷ Hà Nội, Huyện uỷ. Trong năm, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc ban hành kế hoạch, chương trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” và thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trong năm, Đảng uỷ đã chỉ đạo các cơ quan, phòng ban chuyên môn huyện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn được 99,7% hồ sơ; triển khai đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; đồng thời triển khai thực hiện phần mềm “Đánh giá, xếp loại hàng tháng cho CBCCVCCNLĐ”.v.v

       Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, trong năm, Đảng uỷ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; đồng thời tổ chức kết nạp được 24 đảng viên mới. Qua đánh giá, phân loại, Đảng bộ có 13/21 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 43 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 17,3%. Đảng bộ được Huyện uỷ Phú Xuyên công nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Công Thành đề nghị các chi bộ quan tâm công tác xây dựng Đảng, chú trọng quán triệt, thực hiện nghị quyết TW4 khoá XII của Đảng; tiếp tục rà soát sự phân công nhiệm vụ trong chi bộ, cơ quan, đơn vị theo phương châm 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Các chi bộ cần tiếp tục quán triệt cho Đảng viên nắm bắt CNTT để ứng dụng trong giải quyết công việc; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, chú trọng công tác tự kiểm tra trong chi bộ, cơ quan, đơn vị.

       Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan UBND huyện đã khen thưởng cho 13 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.

CTV:Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện