KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018
Ngày đăng 27/03/2018 | 10:11  | View count: 2605

Ngày 20/3/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018.

      Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tới dự. Tham dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa 24; các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên các Ban Đảng Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí trong BTV, đồng chí Chủ nhiệm ủy, Phó chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Đảng ủy và Bí thư các Chi bộ nông thôn trong huyện.

       Tham gia lớp bồi dưỡng, các địa biểu đã được đồng chí Lê Đức Thịnh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy truyền đạt, trao đổi về các nội dung về Công tác tham mưu cho cấp ủy theo Điều 30 Điều lệ Đảng về coogn tác kiêm tra, giám sát của Đảng; 6 nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra đối với cơ sở và cấp trên cơ sở; Công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng theo Chương VII và Chương VIII của Điều lệ Đảng; Quy định 102 ngày 15/11/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa VII về xử lý kỷ luật đảng viên.

       Bên cạnh đó, học viên còn tham gia trao đổi, thảo luận, xử lý các tình huống gắn liền với thực tiễn. Qua đó, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại cơ sở.

       Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng sẽ  giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở hiểu rõ, nắm vững những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản và cách thức thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên