KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị BCH Huyện ủy Phú Xuyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày đăng 11/04/2018 | 11:14  | View count: 2469

Ngày 11/4, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị lần thứ 16 BCH Đảng bộ huyện khóa 24 mở rộng nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới chính Thủ đô Hà Nội; đánh giá công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2018.

      Đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, các đồng chí đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng Thành ủy phụ trách huyện.

       Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Văn Thâu - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện khóa 24, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020; Báo cáo tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô. Nghe đồng chí Trần Công Thành - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo đánh giá kết quả công tác quý 1, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2018.

       Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 24, huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Trong số 12 chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, thì 8 chỉ tiêu đạt và cận đạt, 4 chỉ tiêu chưa đạt. Việc thực hiện 8 chương trình công tác của Huyện ủy khóa 24 có chuyển biến rõ nét. Kinh tế của huyện duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Năm 2017, tổng giá trị sản xuất đạt trên 10.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/năm, tăng 6,5 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Chương trình xây dựng nông thôn mới chuyển biến. Toàn huyện đã có 16 xã đạt chuẩn NTM. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; an ninh trật tự được bảo đảm. Hoạt động của HĐND, UBND huyện có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực hiệu quả.

       Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 15 về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô, huyện Phú Xuyên sáp nhập trở thành 1 trong 30 quận, huyện của thành phố. Huyện ủy Phú Xuyên các khóa 22, 23 và 24 luôn coi đây là một trọng những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội, Huyện ủy Phú Xuyên đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, đề án với những giải pháp cụ thể, sát thực với tình hình thực tiễn của địa phương, phân công trách nhiệm trên tinh thần rõ người, rõ việc để triển khai thực hiện.

       Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế 10 năm 2008 – 2017 của huyện đạt 5,36%/năm, tổng giá trị sản xuất năm 2017 gấp 4,5 lần so với năm 2008, cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực, các nhóm ngành đều có mức tăng trưởng khá, trong đó nhóm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng cao nhất là 8,48%. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện tiếp tục phát huy được thế mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, bước đầu hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung gắn với các mô hình kinh tế hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.  Có thể nói sau 10 năm thực hiện điểu chỉnh địa giới hành chính Thủ đô, diện mạo đô thị, nông thôn ở huyện Phú Xuyên có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được nâng cao rõ rệt, tạo những tiền đề mới để huyện tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

       Về công tác xây dựng Đảng 3 tháng đầu năm 2018; Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của huyện ngay từ những ngày đầu năm mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chủ đề năm 2018 là nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; tổ chức hội nghị làm việc với 26/28 xã, thị trấn nhằm định hướng phát triển và chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho các xã triên khai thực hiện trong năm 2018 và những năm tiếp theo... Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các TCCSĐ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra giám sát của đảng được tăng cường; công tác xây dựng chính quyền được thưc hiện nghiêm túc theo đúng chức năng nhiệm vụ, hoạt động MTTQ và các đoàn thể quần chúng được quan tâm đã tăng cường tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước vv…

       Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 3 tháng đầu năm đạt được khá toàn diện. Nổi bật là huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức cho nhân dân đón Xuân vui tết cổ truyền và các ngày lễ lớn vui tươi, an toàn và tiết kiệm, tổ chức cây Xuân cơ bản cấy hết diện tích trong khung thời vụ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân…

       Sau khi nghe các báo cáo,  dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã có 9 ý kiến của các đại biểu đại diện lãnh đạo xã và các ngành huyện tập trung thảo luận làm rõ hơn những kết quả địa phương, đơn vị đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu của nửa nhiệm kỳ 2015 – 2020, 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội, công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm. Các đại biểu ở cơ sở cũng nêu lên một số khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời kiến nghị, đề xuất thành phố và huyện hỗ trợ giúp địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới như về đầu tư cơ sử hạ tầng, xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng NTM, xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, đẩy nhanh tiến độ một số dự án trên địa bàn huyện, hình thành các liên kết trong sản xuất nông nghiệp… Liên quan tới từng lĩnh vực, các đồng chí Trưởng Phòng tài chính kế hoạch, trưởng Phòng Kinh tế và Trưởng  Phòng TNMT huyện đã trả lời, làm rõ tại hội nghị. Kết thúc phần thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn đã tiếp thu, đồng thời giao nhiệm vụ cho từng cơ quan chức năng huyện có liên quan tiêp thu, giải quyết trong thời gian tới. 

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch LĐLD thành phố - Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả của huyện đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nhất là sau 10 thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội huyện Phú Xuyên đã có những đổi thay rõ nét. Tuy nhiên, huyện chưa có đột phá trong tạo năng lực trong sản xuất mới. Đồng chí cũng gợi mở một số nội dung huyện cần quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện như công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tạo năng lực mới, đột phá trên địa bàn huyện, kết nối thị trường trong các làng nghề, xây dựng trường chuẩn quốc gia, đào tạo nghề giải quyết việc làm, vấn đề nước sạch nông thôn, tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Trong công tác cán bộ, huyện cần quan tâm đào tạo cán bộ kế nhiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo.

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và thẳng thắn của các đại biểu. Đồng chí cũng  thẳng thắn chỉ ra các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quý I, đưa ra nhiệm vụ trọng tâm mà huyện và các xã, thị trấn cần thực hiện trong thời gian tới. Trong công tác xây dựng Đảng cần tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2018 nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, củng cố thực hiện 1 số nội dung công tác cán bộ cấp huyện, tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, quan tâm công tá phát triển đảng viên nông thôn, thực hiện đổi mới công tác đánh giá cán bộ công chức viên chức, người lao động hàng tháng.  

Liên quan đến phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nhu cầu của các xã là rất lớn và huyện sẽ đầu tư theo danh mục ưu tiên. Trên cơ sở các danh mục, huyện sẽ ưu tiên cho các đơn vị thực hiện xây dựng NTM năm 2018, các xã đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu và các xã có nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, từ xử lý đất theo Quyết định 12.

       Trong công tác quản lý đát đai, trật tự xây dựng vệ sinh môi trường, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn triển khai thực hiện tốt, không để phát sinh vi phạm mới. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp và đất của các tổ chức cần chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho các xã, thị trấn. Tập trung chỉ đạo giữ vững ANCT,  TTATXH, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ, hoàn thiện các phương án bảo vệ đê kè, phòng chống lụt bão trên địa bàn…

 

Hoàng Bích – Trung tâm VHTTTT huyện