KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thường trực HĐND huyện Phú Xuyên giao ban tháng 6/2018
Ngày đăng 09/06/2018 | 11:05  | View count: 970

Ngày 8/6/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tháng 6/2018.

      Đồng chí Nguyễn Chí Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện,  đồng chí Nguyễn Văn Hội – HUV – Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị.

       Thực hiện chương trình công tác năm 2018, trong tháng 5, Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện đã thực hiện các hoạt động thường xuyên và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND được quan tâm chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực. Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề, trong tháng 5, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giám sát trực tiếp về xây dựng cơ sở vật chất, quản lý thu chi tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở của 08 xã: Châu Can, Tri Thủy, Khai Thái, Văn Nhân, Đại Thắng, Chuyên Mỹ, Nam Triều, Hồng Minh.

       Thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, trong tháng 5, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Chí Quân - Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dự án Phúc Xuyên đã chủ trì họp với Đảng ủy xã Phúc Tiến mở rộng, chi bộ thôn An Khoái; tổ chức họp với các hộ dân thôn An Khoái, xã Phúc Tiến để triển khai công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư Phúc Xuyên tỷ lệ 1/500 và triển khai chủ trương giải quyết các hộ sử dụng đất không hợp pháp trong quy hoạch dự án.

       Cũng trong tháng 6 Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị làm việc với Lãnh đạo UBND huyện, một số cơ quan, đơn vị và 28 xã, thị trấn để triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và chuẩn bị kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019;  phối hợp với Tổ đại biểu số 17 HĐND Thành phố trong việc thực hiện giám sát quản lý và sử dụng đất tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

       Triển khai chương trình hoạt động trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu. Trong đó, tập trung chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm HĐND huyện; Tổ chức đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp; Tiếp tục tổ chức hội nghị giám sát chuyên đề của HĐND về việc xây dựng cơ sở vật chất, quản lý thu chi đối với phòng Giáo dục - Đào tạo và dự thảo báo cáo kết quả giám sát trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của HĐND huyện; Chuẩn bị các nội dung trong Khung diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Phú Xuyên năm 2018.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên