KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đại Hội đại biểu Hội Nông dân huyện Phú Xuyên lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Ngày đăng 11/06/2018 | 18:22  | View count: 2414

Trong 2 ngày 8 và 9.6. 2018, Hội nông dân huyện Phú Xuyên tổ chức đại hội đại biểu hội Nông dân huyện Phú Xuyên lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

      Về dự, chỉ đạo đại hội có đồng chí Dương thị Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Thành Phố, đồng chí Lê ngọc Thắng - Phó Chủ tịch hội Nông dân Thành Phố; Đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Bí Thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn văn Cương - Phó Bí thư TT Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban đảng Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị huyện; các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các huyện phía nam Thành Phố Hà Nội; Các đồng chí nguyên Chủ Tich,  Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy các xã, TT ; 168 đại biểu đại diện gần 29.000 hội viên trong toàn huyện.

       Nhiệm kỳ 2012 - 2017, dưới sự chỉ đạo của Hội nông dân Thành Phố, sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo và tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các hoạt động đạt và vượt các chỉ tiêu NQ Đại hội HND huyện lần thứ IX đề ra. Hoạt động của các cấp hội trong huyện đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân từng bước được đổi mới, dưới nhiều hình thức như trên hệ thống truyền thanh; Tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, hội nghị chuyên đề , thu hút 561.792 lượt Hội viên tham dự. Nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương, NQ của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, của địa phương, của Hội, các vấn đề chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện và cơ sở. Từ làm tốt công tác tuyên truyền nhận thức của hội viên, ND được nâng cao, thay đổi tư duy, cách nghĩ cách làm có nhiều đóng góp tích cực trong sự phát triển của Huyện.

       Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua, là các cấp Hội nông dân trong huyện đã tuyên truyền vân động cán bộ hội viên nông dân trong toàn huyện đẩy mạnh các phong trào đua, nhất là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững. Các hộ hội viên nông dân đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Nhiều mô hình kinh tế mới, có giá trị kinh tế cao được phát triển hầu hết ở 28 xã, TT trong huyện như mô hình kinh tế trang trại ở Tri Trung, Hoàng Long, Nam triều, Vân Từ, nuôi con đặc sản ở Hồng Thái, Khai Thái chăn nuôi bò sinh sản, bò lấy thịt, bò sữa ở Hồng Minh, Hồng thái, Quang Lãng, mô hình cải tạo vườn tạp ở Tri Thuỷ, Bạch Hạ, Quang Trung mô hình đầu tư thâm canh cao ở Nam Triều, TT Phú Xuyên, Nam Phong. Để phong trào ngày càng thu được được nhiều kết quả, các cấp hội đã đẩy mạnh các Hoạt động dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ hội viên, nông dân. Tổ chức 1.193 buổi và lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 116.750 lượt cán bộ, hội viên nông dân về kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản… , tín chấp giúp hội viên mua 1.657,8 tấn phân theo phương thức trả chậm. Đồng thời, giúp cho hàng vạn lượt hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, quỹ quốc gia giải việc việc làm, quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển sản xuất, kinh doanh, với tổng số tiền hàng trăm tỷ đổng. Phối hợp mở được 129 lớp dạy nghề cho trên 5 nghìn lượt hội viên.

       Đến nay, toàn huyện có 76.224 lượt hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi 4 cấp, tăng 32.371 lượt hộ so với nhiệm kỳ trước. Qua đó, đã giúp được 1.581 hộ thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện  năm 2017 giảm còn  3,06%.

       Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên nông dân trong huyện đã phát huy hiệu quả vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội đã vận động nông dân phát huy nội lực, tu sửa các công trình, đường giao thông, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mô hình “Nhân dân hiến đất và đóng góp ngày công lao động làm đường làng ngõ xóm” được nhân rộng. Tổng số tiền đóng góp của hội viên nông dân  trong phong trào xây dựng NTM là trên 120 tỷ đồng và hơn 30 ngàn ngày công lao động. Đến nay, bộ mặt nông thôn Phú Xuyên đã có nhiều đổi mới theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. Toàn huyện đã có 16/26 xã đạt chuẩn NTM.

       Bên cạnh những kết quả trên, nhiệm kỳ qua các cấp Hội ND trong huyện còn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp với các cơ quan đơn vị, tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia giữ gìn ANTT, bảo vệ môi trường, các hoạt động từ thiện, nhân đạo ở địa phương.

       Tại Đại hội, các đại biểu đã có ý kiến tham luận, nhằm làm rõ thêm những kết quả nổi bật mà các cấp Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời có những kiến nghị đề xuất với các cấp 1 số vấn đề liên quan, khắc phục những tồn tại hạn chế, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tiếp tục vai huy vai trò chủ thể của nông dân trên các lĩnh vực.

       Về dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nông dân Thành Phố Hà Nội; Đồng chí Phạm Hải Hoa, TUV, Bí Thư huyện ủy - Chủ tich HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, những thành tích kết quả mà các cấp Hội nông dân huyện nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Đồng thời, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của các đại biểu tham luận tại Đại hội, từ đó sẽ tổng hợp đề xuất kiến nghị với các cấp, các cơ quan có thẩm quyền, từng bước giải quyết, đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân trong huyện. Với Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao vai trò, trách nhiệm của nông dân Phú Xuyên chung sức xây dựng huyện nông thôn mới”, các đồng chí lãnh đạo Hội nông dân TP Hà Nội, lãnh đạo Huyện đề nghị các cấp hội Nông dân trong huyện phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của các cấp hội và phong trào nông dân trong tiến trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

       Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ 10 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới. Bầu 19 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu hội Nông dân Thành phố Hà Nội lần thứ 9. Cũng trong ngày làm việc thứ nhất, BCH Hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã họp phiên thứ nhất, bầu ban thường vụ và bầu đồng chí Phạm Văn Hùng, huyện ủy viên, Chủ tịch hội ND huyện tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa 10, bầu 2 đồng chí Trịnh Tiến Thìn và đồng chí Bùi Thị Hoa tiếp tục giữ các chức danh Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện khóa 10, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

       Tại Đại hội, Ban thường vụ Huyện ủy đã trao tặng Hội Nông dân huyện bức chướng với tiêu đề : " đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển, chung sức xây dựng Nông thôn mới ".

       Cũng Tại Đại hội, tập thể Hội Nông dân huyện Phú Xuyên và cá nhân đồng chí Bùi thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện được nhận bằng khen của Hội nông dân Thành Phố Hà Nội.

 

Hoàng Hương, Trung Tâm VHTT & TT huyện.