KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Giải trình việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện
Ngày đăng 28/06/2018 | 14:32  | View count: 1273

Chiều ngày 27/6/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên giải trình về việc trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa 19. Đồng chí Nguyễn Chí Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hội – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị.

      Dự phiên họp có đồng chí Trần Công Thành – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo 2 Ban của HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan đơn vị có liên quan; các ông bà đại biểu HĐND huyện khóa 19; đại diện thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn.

      Qua tổng hợp đã có 60 ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri với kỳ họp thứ 6, liên quan đến các vấn đề cơ chế chính sách, thi hành pháp luật; Vấn đề xây dựng cơ bản; Vấn đề quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

      Tại phiên giải trình, trên cơ sở các câu hỏi nêu của Thường trực HĐND huyện, các Phòng, ban liên quan huyện đã có ý kiến trả lời các kiến nghị của cư tri với kỳ họp thứ 6. Liên quan đến việc đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng các công trình thuỷ lợi, đồng chí Vũ Mạnh Cường - Phó Giám đốc Xí nghiệp thuỷ lợi huyện giải trình các nội dung cử tri nêu về việc bó kè cửa xả 2 bên trạm bơn thôn Văn Lãng, xã Quang Trung đang bị sụt, lở; sửa chữa đoạn máng Y29A qua địa bàn xã Phúc Tiến, bờ kênh A27 khu vực HTX Đại Đồng, TT Phú Xuyên; Di chuyển, nâng cấp trạm bơm; công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất cho người dân….

      Giải trình các vấn đề nêu về công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh – HUV - Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện đã nêu quá trình phối hợp giải quyết đơn thư giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu về việc sử dụng đất Đồn Công an Đại Xuyên; Việc cử tri đề nghị UBND huyện cấp giấy CNQSD đất ở đối với các hộ dân đã đổi cho tập thể để làm sân kho HTX nông nghiệp và các công trình phúc lợi từ những năm 1980, có 52 hộ chưa được hợp thức hoá để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ; Việc giải quyết các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp còn tồn đọng; Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2018; những khó khăn và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

      Liên quan đến các ý kiến các đại biểu nêu, tại phiên họp, đồng chí Trần Công Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND huyện đã có ý kiến giải trình thêm một số nội dung thuộc thẩm quyền và đề ra hướng khắc phục những khóa khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

      Trên cơ sở các báo cáo giải trình của các đơn vị và ý kiến của lãnh đạo một số xã, thị trấn tại phiên giải trình về công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác thuỷ lợi, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Chí Quân đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn liên quan tiếp tục giải trình cụ thể bằng văn bản đối với các nội dung chưa trả lời rõ tại phiên giải trình; yêu cầu UBND huyện khắc phục đối với vấn đề còn tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn và có những giải pháp khắc phục kịp thời để công tác này thời gian tới được thực hiện tốt hơn./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên