KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Khai mạc kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 11/07/2018 | 15:39  | View count: 1742

Sáng 11/7/2018, tại Hội trường Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện Phú Xuyên tổ chức khai mạc kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

      Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, các ông bà đại biểu HĐND huyện khóa 19; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

      Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hải Hoa nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2018. Với chủ đề công tác năm 2018 là năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, huyện Phú Xuyên bước vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2018 với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2018 huyện Phú Xuyên đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng sản xuất nông nghiệp vụ xuân được mùa, nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có chiều hướng phát triển tốt, sản xuất làng nghề công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt nhiều kết quả. Huyện đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt; đồng thời đã chú trọng đánh giá công tác cán bộ hàng tháng nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành ở các phòng, ban, ngành, các xã thị trấn. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua chất vấn và tái chất vấn về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND, các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, tình hình giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc được dư luận cử tri huyện nhà quan tâm. 

      Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HDND huyện Phạm Hải Hoa, kỳ họp đã đựơc nghe lãnh đạo UBND huyện báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2017; nghe Thường trực HĐND huyện báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018; nghe UBMTTQ huyện thông báo tóm tắt về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và những kiến nghị với HĐND, UBND; nghe lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát và công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Ban Kinh tế Xã hội - HĐND huyện báo cáo tóm tắt thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; báo cáo thẩm tra về tổng quyết toán ngân sách 2017; tình hình thực hiện pháp luật 6 tháng đầu năm; nghe Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo, tờ trình về thông qua kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc xây dựng cơ sở vật chất, quản lý thu chi tại các trường học trên địa bàn huyện.

      6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân huyện nhà đã đồng sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Về phát triển kinh tế: Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 5.451,62 tỷ đồng, bằng 106,81% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt 885,83 tỷ đồng; giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng đạt 3.640 tỷ đồng; giá trị sản xuất Thương mại – Dịch vụ đạt 925,46 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách huyện ước thực hiện 6 tháng năm 2018 là 736 tỷ 840 triệu đồng, đạt 63% dự toán giao, đạt 93% so với cùng kỳ 2017. 

      Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá. Sản xuất vụ Xuân thuận lợi, năng suất lúa đạt cao, 67,2 tạ/ ha. Vụ mùa được gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất. Hiện nay lúa mùa đã bén dễ hồi xanh, phát triển tốt. 

Trong xây dựng NTM, toàn huyện đã có 16/26 xã được cộng nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Tổng kinh phí huy động vốn thực hiện chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm là 230 tỷ 778 triệu đồng.  Lĩnh vực Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì phát triển. 3 cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc, Đại Thắng, Phú Yên đã được thành phố quyết định thành lập, đang triển khai các bước tiếp theo để thực hiện dự án. 

      Bên cạnh đó, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2018- năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính. Tiến hành thí điểm thực hiện khu dân cư điện tử để thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại 3 thôn của xã Hồng Thái làm cơ sở nhân rộng ra các xã khác trên địa bàn huyện; Tiếp tục triển khai sử dụng phầm mềm “quản lý văn bản đi, đến”, phần mềm “hồ sơ 1 cửa”, “quản lý đơn thư” để nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu công văn giấy tờ; quản lý tình trạng giải quyết hồ sơ của công dân khoa học, thuận lợi. Trong công tác quản lý đất đai, huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm, không để phát sinh mới xảy ra. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất đạt kết quả khá. 6 tháng đầu năm đã tổ chức 19 phiên đấu giá tại 14 xã, với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 90,8 tỷ đồng, đạt 135,5% chỉ tiêu HĐND huyện giao. Lĩnh vực y tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục được quan tâm. Huyện đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp trên bản đồ và thực địa,có 1 phần thực binh huyện năm 2018 và chỉ đạo, hướng dẫn 3 xã Phú Túc, Chuyên Mỹ, Nam Phong diễn tập chiến đấu phòng thủ đảm bảo an toàn, đạt kết quả cao.  

      Bên cạnh những kết quả đã đạt được, UBND huyện cũng chỉ ra một số hạn chế như: Việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra, sau các cuộc họp còn chậm; Việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên đất ở và đất nông nghiệp ở một số địa phương còn hạn chế; Tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất ở chậm, gây nhiều ý kiến trong nhân dân; Việc thực hiện xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, sản xuất sản phẩm theo chuỗi tiến độ còn chậm. Tiến độ thực hiện cấp nước sạch trên địa bàn chưa đạt kế hoạch; Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có địa phương còn tiềm ẩn.

      6 tháng cuối năm 2018, huyện đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhóm giải pháp phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trọng tâm việc triển khai và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, tập trung bảo đảm vệ sinh thú y; chỉ đạo quyết liệt việc thu ngân sách để đảm bảo cân đối theo kế hoạch; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường...

          Về hoạt động của HĐND huyện: Bán sát chương trình, kế hoạch đã đề ra, 6 tháng đầu năm hoạt động của Thường trực HĐND, 2 ban của HĐND, đại biểu HĐND huyện có nhiều đổi mới. Các hoạt động giám sát, khảo sát đảm bảo đúng trọng tâm, sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, được quan tâm, được cử tri và nhân dân trong huyện đánh giá cao.

      Cũng trong sáng ngày 11/7, các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về các nhóm vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trạt tự an toàn xã hội. Thảo luận tại hội trường, đồng chí Nguyễn Đình Chiến- ủy viên BTV Huyện ủy - Trưởng Công an huyện

Buổi chiều cùng ngày, Kỳ họp thứ Bảy – HĐND huyện Phú Xuyên tiếp tục làm việc tại hội trường. Các đại biểu thảo luận tại hội trường về: Kết quả xây sửa nhà ở cho hộ nghèo và công tác chuẩn bị kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7; thảo luận về kết quả xây dựng NTM tại 1 số địa phương. Kỳ họp cũng giành nhiều thời gian Chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm các vấn đề về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý đất công, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; Nhóm các vấn đề về môi trường, nước sạch.

      Kỳ họp thứ Bảy – HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức trong 2 ngày 11-12/7/2018. Diễn biến của kỳ họp, Cổng thông điện tử huyện sẽ tiếp tục cập nhật.

 

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên