KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25/NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Ngày đăng 28/07/2018 | 09:19  | View count: 1519

Ngày 26/7/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 4/11/2013 của BCH TW Đảng khóa X và Chương trình hành động số 01 của Thành ủy Hà Nội

      Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 4/11/2013 của BCH TW Đảng khóa X và Chương trình hành động số 01 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kì đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa”. Sơ kết 5 thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3/6/2013 của BCH TW Đảng khóa XI; Chương trình hành động số 23 của Thành ủy, Chương trình hành động số 22 của Huyện ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 29 của BCH trung ương Đảng về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN".

      Dự hội nghị có đồng chí Chu Hồng Minh – Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Huyện; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Bí thư Đoàn thanh niên các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các nhà trường trong huyện.

      Về thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 4/11/2013 của BCH TW Đảng khóa X và Chương trình hành động số 01 của Thành ủy Hà Nội, 10 năm qua, huyện Phú Xuyên đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, trong đó tập trung công tác giáo dục, đào tạo để thanh niên được học tập và tạo điều kiện, hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế. Toàn huyện đã tổ chức 276 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp cho trên 16.000 lượt đoàn viên, thanh niên; phối hợp ngân hàng chính sách xã hội huyện hỗ trợ thanh niên lập dự án vay vốn sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm với số tiền 2,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Huyện còn chú trọng công tác bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực. Sau Đại hội Đảng và bầu cử HĐND các cấp đã có 131 đồng chí tham gia BCH đoàn được bầu, trúng cử vào các chức vụ Đảng, HĐND. Trong đó có 54 đồng chí cán bộ Đoàn được trưởng thành, hiện đang đảm nhiệm các vị trí chủ chốt của huyện và cơ sở. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trên địa bàn Huyện trong 10 năm có sự đổi mới về nội dung, chất lượng hoạt động.

      Về thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3/6/2013 của BCH TW Đảng (khóa XI); Chương trình hành động số 23 của Thành ủy, Chương trình hành động số 22 của Huyện ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới Trong những năm qua, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới. Toàn huyện đã nhân rộng và xây dựng được 132  mô hình, điển hình dân vận khéo. Công tác giám sát, phản biện xã hội được đề cao; công tác phối hợp giữa chính quyền, các ngành với MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong công tác dân vận chặt chẽ hơn, nhất là trong việc giải quyết những vụ việc phức tạp, những vấn đề có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

      Sau 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Huyện đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,8%, thi đỗ và các trường Đại học, cao đẳng đạt 81,6%, 6 năm liên tục huyện Phú Xuyên có 12 em đỗ Thủ khoa vào các trường Đại học, 58 em đạt giải cấp Quốc gia. Cơ sở vật chất được quan tâm, từng bước được nâng lên, trong 5 năm 16 trường học đã được đạt chuẩn quốc gia. Công tác điều động, bổ nhiệm, bộ nhiệm lại trong các năm qua được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, quy trình. Công tác xã hội hoá giáo dục phát triển mạnh mẽ, tạo được chuyển biến sâu sắc cả về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân chăn lo cho sự nghiệp giáo dục.

      Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung triển khai, thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo theo tinh thành của các Nghị quyết để tạo sự nhất quán và hành động từ viêc đề ra chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Về công tác Dân vận tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn thực hiện chương trình hành động số 03 của Ban Dân vận Thành ủy; Quyết định của Thành ủy về ban hành quy chế  tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn; Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng và hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Về công tác thanh niên các Cấp ủy, Chính quyền, các phòng, ban, ngành quan tâm chăm lo hơn nữa việc đào tạo bố trí sử dụng cán bộ trẻ, khuyến khích đoàn viên thanh niên nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; quan tâm mở các lớp dạy nghề về cho thanh niên ngay tại địa phương. Về công tác giáo dục thực hiện đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trong các cơ sở giáo dục theo hướng phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục đào tạo.

      Nhân dịp này, Ban thường vụ huyện ủy Phú Xuyên đã tặng giấy khen cho 17  tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết số 25 của BCH trung ương Đảng (khóa X, khóa XI) và Nghị quyết số 29 của BCH trung ương Đảng (khóa XI) và các Chương trình hành động của Thành ủy, Huyện ủy trong thời gian qua./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên