KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội giám sát về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các dự án nước sạch trên địa bàn huyện Phú Xuyên
Ngày đăng 05/09/2018 | 09:54  | View count: 1070

Sáng ngày 29/8/2018, Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Nguyên Quân –Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi đã giám sát về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các dự án nước sạch trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

      Trước khi làm việc tại hội nghị, đầu giờ sáng đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại trạm cấp nước thị trấn Phú Xuyên do Xí nghiệp nước sạch Phú Xuyên, thuộc Công ty THHH một thành viên nước sạch Hà Đông khai thác, quản lý vận hành.

Trước nhu cầu dùng nước sạch của người dân, đồng thời với mục tiêu phấn đấu đạt 100% hộ dân trên địa bàn huyện được sử dụng nước sạch, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn quan tâm, chú trọng các giải pháp về cấp nước sạch cho nhân dân, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện đúng tiến độ các dự án cung cấp nước sạch... ; Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến sâu rộng để người dân hiểu và hưởng ứng sử dụng nước sạch, đồng thuận với chủ trương của Thành phố và huyện về việc triển khai dự án, tham gia sử dụng nước sạch sau đầu tư.

      Hiện nay, trên địa bàn huyện có 3 trạm cấp nước sạch đang hoạt động gồm: Trạm cấp nước thị trấn Phú Xuyên; Trạm cấp nước Đại Đồng, TT Phú Xuyên và Trạm cấp nước TT Phú Minh do Xí nghiệp nước sạch Phú Xuyên, thuộc công ty THHH một thành viên nước sạch Hà Đông khai thác, quản lý vận hành. 3 trạm cấp nước trên phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho trên 2 vận dân ở các xã Nam Phong, Phúc Tiến, thị trấn Phú Minh, thị trấn Phú Xuyên và cơ quan huyện.

      Ngoài ra, trên địa bàn huyện đang thí điểm cung cấp nước sạch theo hộ, nhóm hộ theo công nghệ của Đức tại xã Phú Yên và triển khai dự án nước sạch của Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam. Hiện nay, mạng lưới đường ống cấp nước của Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam đã triển khai cấp nước sạch cho 120 hộ dân trên địa bàn thôn Thần Quy, Mai Trang, Đồng Lạc, Bái Xuyên, Thành Lập 1, Thành Lập 2 của xã Minh Tân và đang tiếp tục triển khai thi công đường ống phân phối nước sạch và dịch vụ tại xã Bạch Hạ, Tri Thủy.

 

      Tại hội nghị, UBND huyện cũng đề nghị các sở, ngành, thành phố chỉ đạo công ty cổ phần nước sạch Hà Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án lắp đặt mạng lưới cấp nước sạch trên địa bàn huyện đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra; Chỉ đạo công ty THHH MTV nước sạch Hà Đông rà soát thực trạng 3 trạm cấp nước đang vận hành quản lý để có kế hoạch xây dựng lộ trình điều chỉnh, bổ sung, nâng cấp công nghệ xử lý nước hiện đại.

      Sau khi nghe các ý kiến trao đổi của các Sở ngành liên quan, và ý kiến của UBND huyện Phú Xuyên và công ty nước sạch Hà Nam và Hà Đông, đồng chí trưởng đoàn giám sát Nguyễn Nguyên Quân – Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Hà đã có ý kiến, ghi nhận, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các nhà đầu tư để triển khai các dự án nước sạch trên địa bàn. Để tiến tới 100% người dân trên địa bàn huyện được sử dụng nước sạch, Đồng chí Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị các chủ đầu tư dự án cấp nước sạch trên địa bàn huyện Phú Xuyên triển khai theo đúng quy hoạch, tiến độ. Bên cạnh đó, huyện cũng cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng để người dân hiểu và hưởng ứng sử dụng nước sạch, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp và tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện đúng tiến độ các dự án cung cấp nước sạch đang triển khai trên địa bàn./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên