KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đối thoại giữa Đ/c Bí Thư HU, Đ/c Chủ tịch UBND huyện với nhân dân cụm Cầu Giẽ
Ngày đăng 24/09/2018 | 15:46  | View count: 1284

Ngày 21/9/2018, tại xã Vân Từ, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện với đại diện nhân dân các xã Phú Yên, Châu Can, Vân Từ và Đại xuyên.

      Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Phú Xuyên, đại diện lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, đoàn thể huyện và gần 200 đại biểu đại diện nhân dân 4 xã phú Yên, Châu Can, Vân Từ và Đại xuyên. 

      Dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Huyện ủy, hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Hữu Thước - Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ huyện thông qua báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến của nhân dân 4 xã trong cụm Cầu Giẽ thời gian qua. Theo đó đã có 36 ý kiến thuộc 4 nhóm vấn đề. Về phát triển kinh tế, xây dựng NTM, dồn điền đổi thửa; vấn đề quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất nông nghiệp, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế; Nhóm công tác quản lý đất đai, môi trường, cấp giấy CNQSD đất, trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản; nhóm vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông thủy lợi và nhóm cơ chế chính sách xã hội.

      Ngoài các ý kiến được tổng hợp từ trước, tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở đã có 10 ý kiến của đại diện nhân dân, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, hạ tầng giao thông, đất đai, môi trường; xây dựng cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa, giao thông nông thôn; xây dựng cụm công nghiệp, thương hiệu làng nghề; công tác quản lý đất đai, đấu giá đất; cơ chế chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, công tác xây dựng nông thôn mới và một số vấn đề khác.

      Về Văn hóa, giáo dục, nhân dân đề nghị các cấp, các ngành tăng cường đầu tư kinh phí đầu tư sửa chữa, xây dựng  cơ sở vật chất trường lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Bà Nguyễn Thị Minh Nga, xã Vân Từ mong muốn huyện tập trung đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, xây dựng thêm phòng học cho những trường còn thiếu…

      Một số ý kiến đề nghị Huyện quan tâm đầu tư, hoàn thiện xây dựng đường giao thông nông thôn; 1 số dự án trên địa bàn. Kiến nghị về xây dựng cụm công nghiệp làng nghề. Ông Đỗ Quang Bằng ở xã Phú Yên có ý kiến: Đề nghị UBND huyện cần sớm triển khai dự án xây dựng cụm công nghiệp Phú Yên, nâng cao giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề, đảm bảo việc tiêu thoát nước tại một số tuyến đường bị úng ngập, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cấp nước sạch. 

     Về chương trình xây dựng nông thôn mới, các ý kiến bày tỏ đồng tình cao với chủ trương dồn điền, đổi thửa nhằm khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, từng bước phát triển nông nghiệp hàng hóa. Tuy nhiên người dân cũng băn khoăn khi kinh phí làm đường giao thông nội đồng đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ. Đề nghị các cấp, các ngành có giải pháp vì hiện nay 1 số hộ dân bỏ rộng không cấy đã làm ảnh hưởng đến các hộ sản xuất bên cạnh.

      Trong không khí cởi mở, các đồng chí lãnh đạo huyện đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân. Những vụ việc, vấn đề mà người dân phản ánh, trao đổi đều được đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chức năng là: Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Quản Lý đô thị, Phòng LĐTB và XH huyện; Ban Quản lý dự án; Trung tâm Phát triển Quỹ đất; đồng chí Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên, Chủ tịch UBND xã Vân Từ trả lời làm rõ cụ thể ngay tại buổi đối thoại.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND huyện

      Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị, trong thời gian tới yêu cầu cấp ủy, chính quyền quan tâm nâng cao nhận thức, ý nghĩa, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động đối thoại nói riêng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân nói chung. Qua đó, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện Nghị quyết TƯ 4 Khóa XII đối thoại giúp đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ theo phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu và thể hiện bằng việc làm, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nắm bắt tình hình dư luận xã hội và những vấn đề bức xúc, phức tạp. Tăng cường tổ chức đối thoại đột xuất, thường xuyên ở những địa phương, cơ sở có tiềm ẩn nhiều kiến nghị, khiếu nại của Nhân dân. Làm tốt công tác tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với Nhân dân là phát huy vai trò quyền làm chủ của Nhân dân.

Đồng chí Phạm Hải Hoa - BT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

      Kết luận tại buổi đối thoại, đồng chí Phạm Hải Hoa - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện  đã đánh giá cao sự phản ánh thẳng thắn của nhân dân và ghi nhận toàn bộ ý kiến, kiến nghị của bà con, đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề mà nhân dân quan tâm thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện giao cho các cơ quan chức năng huyện nghiên cứu, tham mưu giải quyết đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, ngay sau hội nghị này, những vấn đề còn tồn tại vướng mắc, cấp ủy, chính quyền các xã cần triển khai ngay các cuộc đối thoại với Nhân dân để cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng thảo luận, đóng góp ý kiến, cùng với Đảng bộ, chính quyền, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở đại phương./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên