KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban Quý IV năm 2018
Ngày đăng 11/10/2018 | 09:30  | View count: 1294

Chiều ngày 9/10; Đồng chí Phạm Hải Hoa – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí Thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị giao ban Quý IV với các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.

      Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện, phó ban chuyên trách HĐND huyện và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

      Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Phòng Tài chính kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Nội vụ huyện thông qua các báo cáo: Tiến độ giải ngân, tiến độ triển khai các dự án đầu tư công năm 2018; công tác đấu giá Quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2018; đánh giá kết quả 3 tháng triển khai thực hiện Quyết định số 707 ngày 29/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan Đảng, chính quyền, cơ quan Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện và cơ sở.

      Về tình hình thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2018: Huyện Phú Xuyên đang thực hiện triển khai 2 dự án sử dụng ngân sách Thành phố với tổng kế hoạch vốn được giao là 55 tỷ đồng. Tuy nhiên đến 30/9 chưa thực hiện giải ngân; nguyên nhân do dự án xây dựng hạ tầng thoát nước KCN hỗ trợ Nam Hà Nội vướng công tác giải phóng mặt bằng; dự án kè chống sạt lở và cứng hóa mặt đê sông Lương đang thực hiện đấu thầu. Về dự án Thành phố hỗ trợ huyện và ngân sách huyện, tổng kế hoạch vốn đầu tư công Thành phố giao năm 2018 là trên 340 tỷ đồng; tiến độ giải ngân đến 30/9 là trên 141 tỷ đồng; đạt 42% so với dự toán giao.

      Năm 2018, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp tích cực với các phòng, ban của huyện và các xã, thị trấn chủ động triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Tính đến ngày 30/9, đã tổ chức được 23 phiên đấu giá tại 17 xã; Tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất là trên 129 tỷ đồng, đạt trên 282% so với cùng kỳ năm 2017. Về công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn còn chậm, chưa hoàn thành theo chỉ đạo của UBND Thành phố và của Huyện như các dự án đầu tư xây dựng đường gom Cầu Giẽ - Phú Yên – Vân Từ (phía Tây đường sắt); dự án nhánh nối Quốc lộ 1A với đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ…

      Về công tác đánh giá cán bộ công chức, viên chức, người lao động hàng tháng trên địa bàn huyện: Từ tháng 6/2018,BCĐ huyện đã chỉ đạo thực hiện theo Quyết định của Thành ủy Hà Nội ban hành quy định khung đánh giá xếp loại hàng tháng, giao quyền chủ động cho các địa phương cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm tình hình ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; qua đó tạo thuận lợi cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong việc đánh giá xếp loại hàng tháng. Việc đánh giá xếp loại hàng tháng trên địa bàn huyện đã trở thành nền nếp.

      Tại hội nghị, đại biểu các xã, thị trấn đã có một số ý kiến, trao đổi một sốkhó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đấu giá đất; tiến độ triển khai thực hiện và giải phóng mặt bằng, tiến độ giải ngân các dự án trên địa bàn; đặc biệt là các dự án của 5 xã phấn đấu đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2018; công tác đánh giá cán bộ công chức, viên chức v.v…

Dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn, đại diện lãnh đạo các Phòng Tài Chính Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài Nguyên Môi Trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyệnvà Công an huyệnđã có ý kiến trả lời, trao đổi, làm rõ các kiến nghị của các xã, thị trấn; đồng thời đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Hải Hoa đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đấu giá đất 9 tháng đầu năm 2018; công tác đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức, người lao động hàng tháng trên địa bàn huyện. Để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2018, Đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị UBND huyệntiếp tục thực hiện việc đánh giá xếp loại theo đúng quy định mới đã ban hành, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, đúng người, đúng việc; tổ chức tốt công tác đấu giá đất trong những tháng cuối năm 2018; giao các phòng, ban chuyên môn tập trung rà soát, tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc các xã tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn; đồng thời thực hiện theo thời gian đã được giao; đặc biệt là tập trung chỉ đạo đôn đốc 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn năm 2018 hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình, thẩm định, phê duyệt các dự án giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương; tập trung chỉ đạo các xã sử dụng nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Đối với nhóm các dự án sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu của Thành phố đầu tư trực tiếp, đề nghị UBND huyện giải ngân hết vốn được giao. Đồng chí cũng yêu cầu các phòng ban chuyên môn và các xã, thị trấn làm tốt công tác phối hợp để thực hiện triển khai các dự án năm 2018 nhằm rút ngắn thời gian nhanh nhất, đảm bảo kỹ thuật chất lượng và đúng tiến độ đề ra./.

Thanh Xuân – Trung tâm VHTT&TT huyện