KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Lớp đào tạo cán bộ được quy hoạch BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày đăng 09/11/2018 | 14:56  | View count: 1335

Nằm trong chương trình lớp đào tạo cán bộ được quy hoạch ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; trong 2 ngày (3 và 4/11), tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, trưởng công an các xã, thị trấn tiếp tục được học tập 7 chuyên đề theo chương trình.

      Buổi sáng ngày 3/11, lớp học đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyệntrực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề kết quả và những vấn đề đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Xuyên hiện nay và những năm tiếp theo.

      Đồng chí đã khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trên tất cả các lĩnh vực như về sản xuất nông nghiệp, công tác đấu giá đất, xây dựng NTM, công tác văn hóa, giáo dục, y tế, ANQP v.v…Trong đó, đồng chí nhấn mạnh về những tồn tại, khó khăn và nêu một số định hướng, giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới. Cũng trong giờ học buổi sáng, các đại biểu còn được nghe Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc – Nguyên Phó Thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường truyền giảng chuyên đề công tác quản lý và xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn.

      Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Công Thành – UVBTV Huyện ủy – Phó CT UBND huyện truyền đạt chuyên đề “Tình hình, kết quả phát triển văn hóa xã hội, xây dựng người PX thanh lịch văn minh” và nghe đồng chí Lê Thanh Hải – HUV – Trưởng Phòng Nội vụ huyện truyền đạt chuyên đề “Nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và kinh nghiệm đánh giá cán bộ công chức viên chức hàng tháng của huyện Phú Xuyên hiện nay”.

Qua buổi học tập, thủ trưởng các cơ quan, lãnh đạo các xã, thị trấn và các đồng chí cán bộ nguồn được quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới được nắm bắt và hiểu rõ hơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ANQP của huyện và định hướng những năm tiếp theo; từ đó để tổ chức lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện và địa phương, đơn vị./.

 

Thanh Xuân – Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao huyện