KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị BCH Huyện ủy Phú Xuyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Ngày đăng 14/12/2018 | 08:47  | View count: 1679

Ngày 11/12/2018, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị lần thứ 19 BCH Đảng bộ huyện khóa 24, nhiệm kỳ 2015 – 2020

      Đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành uỷ viên – Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

      Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng Thành ủy phụ trách huyện; các đồng chí Trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; các đồng chí là Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

      Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn và gợi ý thảo luận sâu về một số lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, tình hình thực hiện ngân sách và đầu tư công trên địa bàn huyện của đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Hải Hoa, đại diện lãnh đạo các xã Hoàng Long, Văn Nhân, Đại Thắng, TT Phú Minh, Tri Thuỷ đã có ý kiến làm rõ hơn những kết quả mà huyện và các xã, thị trấn đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2018. Trong năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện tiếp tục đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực; 14/16 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên tỷ đồng, bằng 106,8% so với năm 2017. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn có sự chuyển hướng tích cực; một số khoản thu, trong đó có các khoản thu về đất tăng, đã góp phần đưa thu ngân sách huyện năm 2018 ước đạt trên 1.591 tỷ đồng, đạt 136% so với HĐND huyện giao.  Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, huyện đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018. Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới được huyện và các xã triển khai tích cực, tập trung 5 xã phấn đấu về đích NTM trong năm 2018. Công tác tài nguyên môi trường được quan tâm. Đến nay, toàn huyện đã cấp được 1.156 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện được 4.205 hồ sơ đề nghị công nhận quyền sử dụng đất.

      Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, còn một số hạn chế như việc thực hiện xây dựng cáchình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm theo chuỗi còn hạn chế. Sản xuất vụ Đông không đạt kế hoạch. Việc xử lý các hộ tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp còchậm; Tiến độ thực hiện cấp nước sạch trên địa bàn chưa đạt kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chậm tiến độ.Tiến độ giải ngân một số dự án còn chậm.

      Trong phần thảo luận về công tác xây dựng Đảng, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Văn Cương Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các Phòng Nội vụ, Tài nguyên môi trường, Chủ tịch LĐLĐ và lãnh đạo 1 số địa phương đã có ý kiến, thảo luận về dự thảo quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ khoá 24, nhiệm kỳ 2015- 2020; Báo các kiểm điểm rút kinh nghiệm theo kết luận số 62 ngày 8/11/2018 của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.

      Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 3 năm thực hiện Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ khoá 24, các địa biểu cũng thẳng thắn đưa ra ý kiến, đề nghị cần bổ sung, làm rõ hơn về quy trình, thủ tục bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử…..

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá, nêu một số kết quả nổi bật và những tồn tại hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội, nêu một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2019. Trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh về việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt thu từ đấu giá đất.  

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao những ý kiến thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí yêu cầu các Cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2018, đồng thời triển khai nghiêm túc, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) để chủ động có kế hoạch giải pháp cụ thể. Trong đó, cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện có cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào đầu tư trên địa bàn huyện; Tập trung đẩy mạnh quyết liệt trong công tác thu, chi ngân sách đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra; Tiếp tục từng bước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi và các mô hình nông nghiệp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao hơn nữa năng suất chất lượng,  hiệu quả kinh tế; Tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương hơn nữa trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai và trật tự xây dựng, công tác bảo vệ môi trường; Quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế ,đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nghề tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân, các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính của cách thực chất, nâng cao tỷ lệ giao dịch dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; Củng cố công tác quốc phòng - an ninh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương nhất là công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên