KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị tổng kết công tác lao động thương binh - xã hội; Công tác tín dụng chính sách
Ngày đăng 18/01/2019 | 09:09  | View count: 589

Sáng ngày 16/1, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác Lao động thương binh xã hội; Công tác tín dụng chính sách năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

      Đồng chí Trần Công Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện tới dự và chỉ đạo hội nghị.

      Trong năm 2018, Phòng LĐ TBXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền các xã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, các chế độ chính sách được chi trả kịp thời. Trong năm, kinh phí thực chi trả hàng tháng cho các đối tượng người có công là trên 72,2 tỷ đồng;  tổng hợp trình thành phố xét duyệt các chế độ trợ cấp 1 lần cho 1.192 trường hợp, với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Đồng thời, Phòng đã tham mưu UBND huyện thực hiện có hiệu quả Quyết định số 33 của thủ tướng chính phủ về hỗ trợ xây sửa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn. Kết quả toàn huyện đã có 312 hộ được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 32,8 tỷ đồng.

      Công tác an toàn vệ sinh lao động ,phòng chống cháy nổ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được thực hiện có hiệu quả; công tác bình đẳng giới, chăm sóc bảo vệ trẻ em được quan tâm. Nhân dịp Tết thiếu nhi và Trung thu, Phòng LĐ TPXH huyện đã tham mưu, tổ chức tặng quà cho trẻ em với số tiền 604 triệu đồng. Bên cạnh đó, chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trên địa bàn.

Về công tác tín dụng chính sách: Năm 2018 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp, triển khai hiện có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến ngày 31/12/2018 là 290,63 tỷ đồng. Thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách, trong năm toàn huyện có 4.433 gia đình hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện được vay vốn; có 243 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận vay vốn; xây dựng cải tạo 2.383 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây dựng, cải tạo 288 nhà ở cho hộ nghèo, 3 hộ được đầu tư mua nhà ở xã hội...

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Công Thành đề nghị các cấp, ngành cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, tập trung thực hiện tốt hơn nữa các chính sách hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm; công tác dạy nghề, nâng cao kiến thức, tạo việc làm cho người nghèo nhằm giảm nghèo bền vững; Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt chương trình chăm sóc giúp đỡ các gia đình chính sách, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng qũy đền ơn đáp nghĩa, kịp thời thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ động viên các gia đình chính sách trong dịp lễ tết.

Cũng tại hội nghị, UBND huyện đã thông qua kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo; Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn huyện; Đồng thời khen thưởng cho 22 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong công tác lao động thương binh - xã hội; Công tác tín dụng chính sách năm 2018./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên