KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện Phú Xuyên giao mốc giới xây dựng TBA 110Kv
Ngày đăng 29/03/2019 | 15:47  | View count: 1597

Sáng ngày 27/3/2019, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức buổi làm việc xác định ranh giới, mốc giới của Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội bàn giao cho Tổng Công ty điện lực - Ban Quản lý lưới điện Hà Nội thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây mới trạm biến áp 110Kv Phú Xuyên, đường dây 110KV cấp điện cho trạm biến áp, tại tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên.

      Tham gia công tác tiếp nhận mốc giới xây dựng trạm biến áp có đại diện Tổng Công ty điện lực, Ban Quản lý lưới điện Hà Nội, các Sở ngành của thành phố, cùng các lực lượng phối hợp đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gồm Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Phú Xuyên, các cơ quan chức năng, các ban ngành đoàn thể chính trị của huyện và lực lượng của thị trấn Phú Xuyên. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và triển khai công tác chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên các lực lượng chức năng tiến hành công việc thuận lợi, tình hình an ninh trật tự ổn định. Sau gần 2 giờ đồng đồ các lực lượng đã thực hiện xong công tác tiếp nhận ranh giới, mốc giới xây dựng trạm biến áp 110Kv. UBND huyện Phú Xuyên và các đơn vị liên quan của thành phố đã tiến hành bàn giao 30 vị trí mốc giới nằm trong quy hoạch cho chủ đầu tư.

      Dự án xây dựng Trạm biến áp 110KV Phú Xuyên là một trong những dự án trọng điểm được thành phố Hà Nội đầu tư cho huyện Phú Xuyên. Việc triển khai dự án này có ý nghĩa quan trọng trong phục vụ đời sống của nhân dân cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương../.

Nguyễn Vàn - Trung tâm VHTT&TT