KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Giám giám công tác cấp GCN QSD đất ở lần đầu đối với Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Phú Xuyên
Ngày đăng 30/05/2019 | 08:23  | View count: 1846

Ngày 29/5/2019, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Hội – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh Phú Xuyên và Phòng tài nguyên môi trường huyện về kết quả thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu trên địa bàn huyện năm 2018, 4 tháng đầu năm 2019.

      Theo báo cáo của lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh Phú Xuyên: Năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã tiếp nhận 1597 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và đã cấp 1597 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu. Tuy nhiên, hiện tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Phú Xuyên có 74 hồ sơ đã giải quyết nhưng người dân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Để nâng cao kết quả công tác phối hợp, sau khi có kết quả giấy chứng nhận và thông báo nộp thuế Văn phòng có thông báo bằng văn bản gửi UBND các xã, thị trấn để hướng dẫn người sử dụng đất theo dõi và hoàn thiện nghĩa vụ tài chính.

      Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực UBND huyện, Phòng tài nguyên môi trường huyện thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện. Trong năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, Phòng tài nguyên và môi trường huyện đã tham mưu cấp được 1086 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu và đang thẩm định 23 hồ sơ. Cũng trong năm 2018, Phòng TNMT huyện đã phối hợp với Sở tài nguyên và môi trường thành phố, UBND các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ và cấp 164 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình, cá nhân còn khó khăn, do nhiều trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, một số hộ gia đình chưa phối hợp trong thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ lưu trữ tại xã, thị trấn chưa đảm bảo; một số diện tích đất công bị lấn, chiếm sử dụng; về cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện còn một số bất cập…

      Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện – Nguyễn Văn Hội đề nghị các cơ quan chuyên môn Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Phú Xuyên, Phòng tài nguyên và môi trường, Chi cục thuế huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất; linh hoạt trong phối hợp thực hiện nhằm đạt kết quả cao trong quá trình triển khai thực hiện.

      Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị Phòng tài nguyên môi trường huyện với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về đất đai rà soát, phân loại các trường hợp chưa được cấp giấy để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời hàng tháng tổ chức giao ban với UBND, cán bộ địa chính các xã, thị trấn để kiểm đếm công việc, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho nhân dân./.

Hoàng Bích - Trung tâm VHTT&TT