KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành luật năm 2019
Ngày đăng 22/06/2019 | 09:52  | View count: 1636

Ngày 18.6.2019, Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2019; sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và công tác giải quyết đơn thư trong toàn huyện.

      Dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Thịnh, Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy các xã, thị trấn; các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, cụm dân cư.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Đức Thịnh, Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội truyền đạt một số kiển thức về nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiện nay; Vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên; Công tác Kỷ luật và thi hành kỷ luật trong Đảng; Nghiệp vụ và kinh nghiệm giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại trong Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ; Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đảng…

      Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và công tác giải quyết đơn thư trong toàn huyện. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, Uỷ Ban kiểm tra các cấp từ huyện đến cở sở đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. 6 tháng đầu năm, Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 6 tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện 2 cuộc giám sát chuyên đề đối với 8 tổ chức Đảng và 6 cá nhân; kiểm tra tài chính Đảng tại 28 xã, thị trấn. Đối với  Đảng ủy, UBKT các xã, thị trấn đa tiến hành 14 cuộc kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT TP, Trung ương. 6 tháng đầu năm, Cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật đối với 16 đảng viên vi phạm trong Đảng.  Ngoài ra, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo cũng được các Cấp ủy và UBKT các cấp tập trung thực hiện, giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là đơn thư liên quan đến công tác Đảng, đến nhân sự đại hội Đảng các cấp.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Cương đề nghị Đảng ủy và UBKT các cấp trong huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thi hành kỷ luật nghiêm minh đúng người, đúng lỗi, đúng quy định của Đảng; duy trì thực hiện hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch đề ra; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo đúng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước./.

Thu Nghĩa – Trung tâm VH - TT&TT huyện