KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

HN thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khoá 19 của Ban Pháp chế HĐND huyện
Ngày đăng 22/06/2019 | 10:18  | View count: 1918

Để chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9, HDND huyện khóa 19, Chiều ngày 21/6/2019 , Ban Pháp chế HĐND huyện Phú Xuyên tổ chức thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khoá 19, nhiệm kỳ 2016-2021.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét thẩm tra các báo cáo gồm: báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Báo cáo kết quả công tác kiểm sát; báo cáo về công tác xét xử và thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

      6 tháng năm 2019, lực lượng công an huyện đã chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Viện KSND huyện đã thực hiệu quả chức năng nhiệm vụ đề ra; Thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử án hình sự. 

      Với việc tập trung nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án, 6 tháng năm 2019, công tác xét xử của Toà án đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đối với án hình sự đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Việc đổi mới tổ chức phiên tòa tiếp tục được thực hiện tốt, chất lượng công tác xét xử được nâng lên. 

      Đối với công tác thi hành án dân sự: 6 tháng qua, Chi cục Thì hành án dân sự huyện đã xây dựng, triển khai nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác; ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án được duy trì và đi vào nề nếp.

 

      Thảo luận tại hội nghị, các thành viên trong Ban pháp chế HĐND huyện cơ bản nhất trí với các báo cáo của Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân huyện. Đồng thời thống nhất về thời gian báo cáo với các cơ quan chuyên môn để có sự thống nhất về liệu giữa các báo cáo. Đồng thời, nêu rõ kế hoạch, giải pháp cụ thể trong 6 tháng cuối năm. Các cơ quan cũng cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn; tiếp thu các ý kiến tham gia, đóng góp của các đại biểu để xem xét, nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khoá 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo quy định./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên