KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Ủy ban MTTQ huyện Phú Xuyên sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 02/08/2019 | 08:26  | View count: 420

Sáu tháng đầu năm 2019, MTTQ các cấp huyện Phú Xuyên đã thực hiện tốt nhiệm vụ MTTQ, các chương trình phối hợp; tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đoàn kết chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

      Chiều ngày 01/8/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; thông qua Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Cương  Phó Bí thư  thường trực Huyện ủy; Nguyễn Mạnh Huy - TVHU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Nguyễn Văn Hội, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trương Đại Dương – HUV, chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện; Ban Thường trực và  Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Đ/c Nguyễn Mạnh Huy - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện phát biểu tại hội nghị

       Sáu tháng đầu năm 2019, MTTQ các cấp huyện Phú Xuyên đã thực hiện tốt nhiệm vụ MTTQ, các chương trình phối hợp; tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đoàn kết chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

       Huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức nhiều hoạt động chào mừng thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà nội nhiệm kỳ 2019-2024, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

       Triển khai và thực hiện tốt các nội dung công tác năm 2019 với chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” và chủ đề của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội “Nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận các cấp TP Hà Nội”. gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM chuyên đề năm 2019; Phối hợp tổ chức hội nghị ĐBND, bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở cơ sở”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì Biển đảo”

       Kết quả 158/158 thôn, tiểu khu, khu dân cư và 28/28 xã, thị trấn tổ chức hội nghị với 22.056 đại biểu dự và có 936 ý kiến phát biểu tham luận, bàn bạc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; 6 tháng 2019, đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” toàn huyện được 357 triệu đồng cùng với nguồn xã hội hoá của Thành phố, vận động các tổ chức, cá nhân chăm lo cho người nghèo; Quỹ “vì người nghèo” các cấp đã trích 379 triệu động, hỗ trợ, tặng 720 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019  (trong đó cấp huyện 440 suất, Cấp xã, TT: 280 suất); hỗ trợ 7 hộ nghèo, khó khăn (mỗi hộ 3 triệu đồng) xây dựng nhà ở do Hội LHPN và Liên đoàn lao động các cấp huyện xây dựng nhà mái ấm tình thương và mái ấm Công đoàn; Tổ chức thăm và hỗ trợ 01 hộ gia đình ở tiểu khu Phú Mỹ Thị trấn Phú Xuyên bị rủi ro (cháy nhà) 46 triệu; 01 hộ gia đình ở Phú Túc có người bị Sét đánh chết hỗ trợ 16 triệu đồng; 01 gia đình hộ nghèo xã Nam triều có người chết do mắc bệnh hiểm nghèo hỗ trợ 10 triệu đồng; 01 gia đình hộ nghèo ở xã Đại Thắng có lao động chính bị ngã dáo chết hỗ trợ 5 triệu đồng từ nguồn quỹ cứu trợ của Thành phố và huyện. Vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển Đảo” nộp về TP được 908 triệu đồng Ngoài ra còn phối hợp vận động ủng hộ các quỹ: quỹ “Bảo trợ trẻ em”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; quỹ “nhân đạo, từ thiện” hiệu quả.

       Tổ chức tiếp xúc cử tri, trực tỉếp Công dân, thanh tra, giám sát, Phản biện xã hội, nắm bắt dư luận xã hội, đối thoại nhân dân….. đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội được nhân dân đồng tình ủng hộ, đem lại nhiều hiệu quả góp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH- QP - AN chính trị giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.. đã tạo lòng tin phấn khởi của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, thấy được hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên.

Đ/c Nguyễn Văn Cương Phó Bí Thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cương Phó Bí Thư Thường trực Huyện uỷ và Đồng chí Nguyễn Mạnh Huy - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác Mặt trận đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019; chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh MTTQ các cấp trong huyện cần bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hướng dẫn của MTTQ cấp trên và tình hình thực tiễn ở cơ sở, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên tiếp tục Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội MTTQ các cấp thành phố Hà Nội, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước của dân tộc và địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách của Nhà nước, quán triệt và học tập các Chị thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII; Tham gia tập huấn công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024... ; phối hợp tuyên truyền PC cháy nổ, PC TPMT, tệ nạn XH, Trật tự ATGT, bảo vệ môi trường, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. (Quan tâm hoạt động của đồng bào công giáo dịp lễ nô en)

       Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và MTTQ phát động; tuyên truyền hoạt động của MTTQ và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

       Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Qui chế phối hợp giữa MTTQ với chính quyền, các ngành đoàn thể, các tổ chức thành viên; Tổ chức PBXH vào các kế hoach, đề án,..Tờ trình của UBND xã, trước kỳ họp HĐND cùng cấp; Tổ chức tố các buổi tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân; cùng HĐND giám sát thực hiện NQ của HĐND và làm tốt các công tác khác của MTTQ.

      Tổ chức phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 nhân tháng hành động vì người nghèo; Rà soát xây sửa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2019 theo kế hoạch.

       Triển khai hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam  (18/ 11 / 1930 - 18/11/2019)  gắn với tổng kết thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

       Đẩy mạnh thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội; chú trọng hoạt động giám sát chuyên đề đối với từng lĩnh vực cụ thể; hướng dẫn các Ban CTMT ở khu dân cư phối hợp với cấp ủy cùng cấp đánh giá nhận xét đảng viên ở nơi cư trú; thực hiện có hiệu quả pháp lệnh số 34 về qui chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân./

 

Nguyễn Duy Thanh – Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên