KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại các xã Phượng Dực, Thụy Phú
Ngày đăng 08/08/2019 | 09:12  | View count: 391

Sáng ngày 6.8.2019, Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân huyện do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới và kết quả thực hiện các thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy đối với các xã đăng ký nông thôn mới năm 2019 tại xã Phượng Dực.

       Trước khi vào buổi làm việc, Ban chỉ đạo huyện đã đi kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng cơ sở vật chất trường lớp và các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã.

       Theo báo cáo của xã Phượng Dực: Để đạt được mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2019, thời gian qua, xã Phượng Dực đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM cơ bản đảm bảo kế hoạch, tiến độ đề ra. Đến nay xã đã đạt và cơ bản đạt 18/19 tiêu chí. Còn 1 tiêu chí chưa đạt là trường học. Tuy nhiên xã đã có trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trường mầm non và trường THCS đang được xây dựng đạt chuẩn quốc gia. Nhằm nâng cao đời sống nhân dân, xã đã trú trọng phát triển, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đã có 48 dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được huyện phê duyệt; đồng thời xã luôn duy trì, phát triển các ngành nghề sẵn có ở địa phương như nghề nặn tò he may, mộc, nề, cơ khí….vv. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của xã ước đạt 45,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,63 %.

       Trên cơ sở báo cáo của xã về công tác chỉ đạo và những kết quả đạt được của xã trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tại buổi kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chức năng huyện, xã Phượng Dực đã có ý kiến trao đổi nhằm làm rõ 1 số nội dung trong thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM của xã. Lãnh đạo phòng kinh tế huyện cũng trao đổi, đề nghị xã cần sớm xây dựng, hoàn thiện các văn bản, báo cáo, rà soát lại các tiêu chí để xã sớm đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí và đề nghị Thành phố về chấm điểm, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019.

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hải Hoa đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn xã Phượng Dực. Đồng chí cũng nhấn mạnh 1 số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị xã Phượng Dực cần tiếp tục nỗ lực thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị xã cần làm tốt hơn nữa công tác họp giao ban ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới, kiểm đếm trách nhiệm, tiến độ công việc với phương châm rõ người rõ việc; Đồng thời tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, nhằm tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, nhân dân địa phương, huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới; Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, làm tốt công tác cải cách hành chính; Tiếp tục hoàn thiện văn bản, hồ sơ để đề nghị Thành phố về chấm điểm, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019.

       Buổi chiều cùng ngày Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân huyện tiếp tục có buổi kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Thụy Phú. Đồng chí Trần công Thành, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

       Đầu giờ buổi làm việc, Ban chỉ đạo huyện đã đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thụy Phú.

       Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe lãnh đạo xã báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới của địa phương, lãnh đạo các cơ quan chức năng huyện đã có ý kiến trao đổi, làm rõ thêm 1 số nội dung thuộc 19 tiêu chí, nhằm giúp xã Thụy Phú tiếp tục rà soát, chấm điểm các tiêu chí.

       Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra đồng chí phó Chủ tịch UBND huyện Trần công Thành đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân dân xã Thụy Phú trong thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM.  Đến nay xã đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,71%. 3/3 thôn trong xã đạt và giữ vững danh hiệu làng văn hóa. 98% số hộ trong xã sử dụng nước hợp vệ sinh. Cơ sở vật chất, đường giao thông đảm bảo khang trang, kiên cố. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Trần Công Thành cũng đề nghị xã Thụy Phú cần chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, đề nghị xã cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, nhân dân địa phương trong xây dựng nông thôn mới; Trú trọng phát triển các mô hình trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ để đề nghị Thành phố chấm, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Hoàng Hương, Trung tâm VHTT&TT huyện.