KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
Ngày đăng 05/10/2019 | 11:06  | View count: 2234

Ngày 4/10/2019, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, khu dân cư; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

      Dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Anh  - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan chức năng huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

       Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe quán triệt Quy định số 205 ngày 23/9/2019 của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; các Quyết định của Ban thường vụ thành lập BCĐ thực hiện Đề án “sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện Phú Xuyên”, Quyết định thành lập BCĐ triển khai thực hiện sáp nhập xã Thụy Phú với xã Văn Nhân; Đề án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện Phú Xuyên và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 11 của Huyện ủy về “sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện Phú Xuyên”.

       Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Phú Xuyên có xã Thụy Phú không đủ 50% cả hai tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, sẽ thực hiện sáp nhập với xã Văn Nhân. Hiện 2 xã đang tiến hành các bước chuẩn bị sáp nhập theo quy định.

       Đối với phương án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, Đề án 21 của Thành ủy nêu rõ, sắp xếp, bố trí tối đa 7 người hoạt động không chuyên trách/01 xã, phường, thị trấn để đảm nhiệm 10 chức danh theo hướng: Bố trí 2-3 người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm; 2 chức danh không khuyến khích bố trí kiêm nhiệm, gồm Văn phòng Đảng ủy, Phó Chỉ huy quân sự. Bố trí 4-5 người hoạt động không chuyên trách và phân công một số cán bộ, công chức cấp xã để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 8 chức danh không chuyên trách còn lại.

       Đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, theo Đề án 21, phương án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được thực hiện như sau: Sắp xếp, bố trí tối đa 2 người hoạt động không chuyên trách/01 thôn, tổ dân phố để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 3 chức danh. Việc thực hiện Đề án số 21 của ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và Đề án 11 của Ban thường vụ Huyện ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Phú Xuyên” sẽ sẽ góp phần tinh gọn hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu một số khó khăn bước đầu trong việc thực hiện sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện; đồng thời kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm đến chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức các xã, thị trấn; đặc biệt là phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách…

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh nhấn mạnh sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm hiện nay đã rất đầy đủ. Mục đích không chỉ nhằm tinh gọn, mà còn nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở.  Đề án được thực hiện trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, vì vậy, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tập trung làm tốt công tác tư tưởng, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện. 

       Quá trình triển khai Đề án 21 của Thành ủy và Đề án 11 của Huyện ủy phải căn cứ vào quy định của Đảng, phù hợp với điều lệ của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời phải làm bài bản, khoa học, từng bước và thận trọng, giữ ổn định tình hình, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

       Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, từ đó thống nhất nhận thức và hành động trong quá trình triển khai thực hiện.

       Việc tổ chức sắp xếp, bố trí kiệm nhiệm các chức danh không chuyên trách phải đảm bảo thận trọng, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và theo đúng quy định. Song song với việc đó, các xã, thị trấn cần tiến hành rà soát chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm của từng cán bộ để lựa chọn những người có đủ năng lực, phẩm chất, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc; từ đó xây dựng phương án sắp xếp và bố trí kiêm nhiệm.

       Việc triển khai sắp xếp, kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách phải gắn với kiện toàn thôn, tổ dân phố; cần có quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có giải pháp cần đồng bộ, toàn diện và phải làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quan tâm đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ dôi dư sau sắp xếp, kiêm nhiệm.

       Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ nặng nề, lại được triển khai trong thời gian ngắn, chính vì thế sau hội nghị của huyện, các xã, thị trấn triển khai phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt và đến từng thôn, khu dân cư để thống nhất nhận thức và hành động; kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn phát sinh…/.

 

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT