KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Họp Ban chỉ đạo sáp nhập xã Thụy Phú và xã Văn Nhân
Ngày đăng 13/10/2019 | 23:10  | View count: 632

Chiều ngày 01/10/2019, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ sáp nhập xã Thụy Phú và xã Văn Nhân. Đồng chí Lê Ngọc Anh – TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.

 

      Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Phú Xuyên có xã Thụy Phú không đủ 50% cả hai tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, sẽ thực hiện sáp nhập với xã Văn Nhân thành 1 xã mới, dự kiến lấy tên gọi là Nam Tiến.

       Để tiến hành sáp nhập, UBND huyện và 2 xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương của Trung ương, của thành phố và các quy định liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; xây dựng đề án, kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. 2 xã đã tiến hành lập, niêm yết danh sách cử tri và tiến hành các bước theo quy định.

       Theo đại diện cấp ủy, chính quyền 2 xã Thụy Phú và Văn Nhân báo cáo tại hội nghị, cơ bản cán bộ, đảng viên và nhân dân 2 xã đồng thuận nhất trí cao với chủ trương sáp nhập xã Thụy Phú với xã Văn Nhân. Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân còn băn khoăn về việc hoàn thiện các thủ tục hành chính, công tác nhân sự, việc duy trì các điểm trường học, trạm y tế sau khi thực hiện sáp nhập… Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Văn Nhân vẫn còn băn khoăn về dự kiến tên gọi của xã mới là Nam Tiến.

       Thảo luận tại hội nghị, các thành viên BCĐ huyện đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân 02 xã để đạt được sự đồng thuận cao nhất; các bước tiến hành cần thực hiện thận trọng và chắc chắn đảm bảo khung thời gian và lộ trình theo quy định.

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm cao của 2 xã Thụy Phú và Văn Nhân trong triển khai các bước thực hiện việc sáp nhập 2 xã đến thời điểm này. Để việc sáp nhập đạt kết quả cao, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện tăng cường phối hợp, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền xã Thụy Phú và xã Văn Nhân tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đúng đắn và tích cực ủng hộ chủ trương sáp nhập 2 xã,  nhất là việc lấy phiếu ý kiến cử tri đảm bảo đúng quy trình, thời gian và đạt kết quả đồng thuận của nhân dân cao nhất. Việc lấy tên gọi mới nhằm đảm bảo tính khách quan, toàn diện, vì cái chung và truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán của 2 xã.

       Đối với băn khoăn về việc hoàn thiện thủ tục hành chính sau khi thực hiện sáp nhập 2 xã, đồng chí Bí thư Huyện ủy giao các cơ quan chức năng huyện tạo mọi điều kiện về kinh phí và quá trình thực hiện cho nhân dân đảm bảo thuận lợi và nhanh nhất.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT