KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Triển khai chương trình OCOP - Mỗi xã một sản phẩm đến năm 2020
Ngày đăng 23/10/2019 | 09:32  | View count: 764

Chiều ngày 22.10. 2019, Ban Chỉ đạo chương trình “ Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” huyện Phú Xuyên phối hợp tổ chức hội nghị triển khai Chương trình OCOP - mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020.

      Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng thị Huyền - Phó tránh Văn phòng điều phối Nông thôn mới thành phố Hà Nội; đồng chí Trần công Thành - UVBTV - Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện; Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban chỉ đạo chương trình OCOP, lãnh đạo các phòng, ban cơ quan huyện liên quan; lãnh đạo UBND các xã, TT, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp làng nghề, HTX rau cần Khai Thái, HTX rau an toàn Minh Tân, HTX rau quả Hồng Thái.

 

       Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng thị Huyền - Phó tránh Văn phòng điều phối Nông thôn mới thành phố Hà Nội nhấn mạnh về quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và các nội dung chính của chương trình, chương trình thực hiện OCOP và công tác tổ chức triển khai thực hiện của Trung ương, Thành phố và huyện Phú Xuyên. Chương trình mỗi xã  một sản phẩm nhằm phát triển kinh tế theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân nhất là khu vực nông thôn. Đồng thời là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, huyện Phú Xuyên xây dựng kế hoạch đến năm 2020: tập trung xây dựng hệ thống quản lý, điều hành chương trình OCOP đồng bộ từ huyện đến xã; hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm thế mạnh, đặc sản trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ du lịch nông thôn; tổ chức đánh giá, xếp hạng 100 - 120 sản phẩm, trong đó 8 - 10 sản phẩm được tham gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố... Ngoài ra, huyện đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm chương trình OCOP; xây dựng 2-3 địa điểm giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện..

 

       Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện trung tâm đào tạo - Công ty cổ phần sông Đà kinh Bắc giới thiệu tổng quan về chương trình OCOP; bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP và khẳng định sản phẩm OCOP là sản phẩm đặc sản của địa phương. Nội dung của Chương trình mỗi xã một sản phẩm gồm 6 nội dung gồm triển khai thực hiện Chu trình OCOP; phát triển sản phẩm dịch vụ theo 6 nhóm; quản lý và giám sát sản phẩm; đào tạo nguồn nhân lực; công tác xúc tiến thương mại; triển khai các Dự án thành phần của chương trình OCOP và nguyên tắc, lợi ích thực hiện chương trình ….

       Phát biểu chỉ đạo kết thúc hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch Phụ trách UBND huyện Trần Công Thành đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc triển khai chương trình OCOP trên địa bàn huyện. Đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng huyện làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; hướng dẫn các xã, thị trấn tiếp cận các văn bản, triển khai thực hiện tốt chương trình OCOP; tích cực tuyên truyền để các doanh nghiệp, hộ dân thấy được tầm quan trọng của chương trình để tham gia thực hiện, nâng cao giá trị các sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.