KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 23/10/2019 | 16:56  | View count: 1279

Sáng ngày 23/10; Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ Mười một (kỳ họp bất thường) HĐND huyện để thực hiện việc thông qua phương án sáp nhập 2 xã Thụy Phú và Văn Nhân thành lập xã mới xã “Nam Tiến”.

       Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Bích Thủy – Phó trưởng Ban pháp chế HĐND Thành phố Hà Nội; đồng chí Lê Ngọc Anh – TUV – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư TT Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và 33 ông bà đại biểu HĐND huyện. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe thông qua báo cáo tóm tắt về đề án, tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả kỳ họp HĐND các xã về chủ trương sáp nhập 2 xã Thụy Phú và Văn Nhân để thành lập xã “Nam Tiến”; tờ trình của UBND huyện về chủ trương sáp nhập 2 xã Thụy Phú và Văn Nhân để thành lập xã “Nam Tiến” và báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện. Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính, thời gian qua, 2 xã Văn Nhân và Thụy Phú đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương của Trung ương, của thành phố và các quy định liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; xây dựng đề án, kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Nội. 2 xã đã tiến hành lập, niêm yết danh sách cử tri và tiến hành các bước theo quy định; đồng thời, thực hiện lấy ý kiến cử tri về chủ trương sáp nhập 2 xã thành lập xã mới là xã Nam Tiến. Kết quả, xã Văn Nhân có 4.485/4.526 cử tri tán thành, đạt tỷ lệ 99,1%; xã Thụy Phú có 2.452/2.452 cử tri tán thành, đạt tỷ lệ 100%. Sau khi lấy ý kiến cử tri HĐND 2 xã đã họp thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sáp nhập với tỷ lệ 100% đại biểu HĐND tán thành.

      Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh đã đề nghị UBND huyện, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội huyện và 2 xã Văn Nhân, Thụy Phú tiếp tục tuyên truyền đến người dân về phương án sáp nhật 2 xã; chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

       Kết thúc kỳ họp HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021, 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sáp nhập 2 xã Thụy Phú và Văn Nhân để thành lập xã Nam Tiến./.

 

Thannh Xuân – Trung tâm VHTT&TT huyện