KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV
Ngày đăng 25/10/2019 | 08:08  | View count: 704

Ngày 24/10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức hội nghị lần thứ 24 đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019; cho ý kiến vào Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ huyện.

      Dự hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng Thành ủy; đồng chí Lê Ngọc Anh - Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

       9 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Phú Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị: Kinh tế tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2018, Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 55,5% so với dự toán Thành phố và huyện giao. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, trật tự xây dựng được tăng cường; hoạt động văn hóa xã hội được đẩy mạnh, an ninh quốc phòng được đảm bảo.

       Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm cả về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Toàn huyện thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Công tác điều hành, quản lý nhà nước từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng; đẩy mạnh cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị được đổi mới, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, một số hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị 9 tháng qua tại cơ sở trong công tác phát triển đảng viên mới, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, việc triển khai thực hiện Đề án 11 của Huyện ủy về “sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện”, công tác xây dựng NTM, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đấu giá đất, an ninh nông thôn, công tác giải quyết đơn thư, công tác thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trong nhân dân…; đồng thời thống nhất các chỉ tiêu, và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh 3 tháng cuối năm 2019.

       Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã chia 3 tổ thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo Đề cương chi tiết báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ huyện. Trong đó đã có 30 ý kiến tập trung vào chủ đề, phương châm của Đại hội và các khâu đột phá của nhiệm kỳ tới…

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà trong 9 tháng qua. Trong việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể 2 xã đã triển khai thực hiện tốt việc sáp nhập xã Thụy Phú với xã Văn Nhân, được nhân dân ủng hộ và thành phố đánh giá cao. Huyện Phú Xuyên cũng là huyện đầu tiên của thành phố hoàn thành các thủ tục về việc sáp nhập các xã theo sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội.

       Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở phát huy cao độ những ưu điểm, đồng thời quyết liệt khắc phục những hạn chế, đoàn kết thống nhất thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2019. Tập trung rà soát, bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV trong quí 4/2019. Rà soát công tác cán bộ, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Các xã, thị trấn triển khai hiệu quả việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã.

       Trong xây dựng NTM, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị huyện tập trung nguồn lực cho 5 xã phấn đấu xây dựng NTM năm 2019 và huyện phấn đấu đạt huyện NTM trong năm 2020. Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban tăng cường đảm bảo môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng để không phát sinh vụ việc mới. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, tập trung đảm bảo an ninh trật tự...

       Đồng chí Bí thư Huyên ủy cũng đặc việt quan tâm tới công tác quy hoạch trên địa bàn huyện. Đây là một nội dung quan trọng tập trung chính của huyện trong thời gian tới. Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy, quy hoạch phải đi trước một bước, nếu chúng ta không làm tốt, quy hoạch không đi trước một bước thì mọi việc sẽ bị chồng chéo./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT