KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện
Ngày đăng 17/12/2019 | 09:22  | View count: 1020

Ngày 16/12, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện tổ chức thẩm tra các Báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX.

      Đồng chí Trần Công Thành – Uỷ viên BTV – Chủ tịch HĐND huyện dự, chủ trì hội nghị; cùng dự có đồng chí Nguyễn Thế Công – Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hội – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn huyện.

      Tại hội nghị, sau khi nghe các phòng, ban chuyên môn UBND huyện báo cáo các nội dung, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện đã thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước, thu chi ngân sách huyện năm 2019, dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách năm 2020; Điều chỉnh, cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

      Trong năm 2019, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, song Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả. Huyện đã tăng cường chỉ đạo thu, quản lý và điều hành ngân sách, lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện năm 2019 là 343 tỷ đồng; thu ngân sách huyện ước thực hiện 1.990 tỷ đồng, đạt 125% so với HĐND huyện giao. Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện cả năm là trên 1.919 tỷ đồng, đạt 89% so với dự toán giao đầu năm. 

      Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình thẩm tra, các đồng chí Thường trực HĐND huyện, thành viên của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện đề nghị làm rõ một số nội dung như: tác động nguồn thu từ tiền sử dụng đất, đấu giá đất đến dự toán ngân sách; nguồn kinh phí đầu tư công đối với các dự án năm 2020, việc giao ngân sách năm 2020 cho một số sự nghiệp..v.v

      Phát biểu tại buổi thẩm tra, đồng chí Trần Công Thành – Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời, đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 13, khóa XIX sắp tới.

CTV: Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện