KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020
Ngày đăng 17/01/2020 | 08:57  | View count: 1309

Ngày 15/01/2020, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 3 – Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực HU, các đồng chí trong BTV Huyện ủy.

      Năm 2019, Mặt trận các cấp trong huyện cùng các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. MTTQ huyện và cơ sở tổ chức thành công Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các cuộc vận động đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được chú trọng. Qua bình xét cuối năm, toàn huyện có trên 58.000 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93%, 117 số làng, khu dân cư đạt văn hóa đạt 77%, 182 cơ quan, đơn vị đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa. Thực hiện Tang văn minh tiến bộ, trong năm, toàn huyện đã có trên 400 ca hỏa táng đạt tỷ lệ trên 40%. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng được thực hiện tốt, đã phát trên 3.500 tờ rơi, tờ gấp quáng bá, giới thiệu hàng Việt.

      MTTQ các cấp quan tâm vận động nhân dân xây dựng các loại quỹ đạt kết quả cao, nhất là Quỹ Vì người nghèo 2 cấp trọng huyện đã vận động được trên 1,2 tỷ đồng. Từ đó, triển khai nhiều hoạt động tích cực chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn như phối hợp  trao tặng 16 nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn, xây sửa 20 nhà đại đoàn kết....

      Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong năm 2020, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Cương đề nghị các cấp MTTQ trong huyện cần tích cực tuyên truyên, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân; đổi mới công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

      Cũng tại hội nghị, UB MTTQ huyện đã hiệp thương cử đồng chí Bùi Thị Ngọc Lan – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Long giữ chức danh Chủ tịch UB MTTQ huyện Phú Xuyên khóa 18, nhiệm kỳ 2019-2024.

      Nhân dịp này, Trung ương MTTQ Việt Nam, UB MTTQ thành phố Hà Nội, UBND huyện đã khen thưởng cho 24 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019.

CTV: Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện