KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

HN trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Lãnh đạo quản lý một số cơ quan thuộc UBND huyện
Ngày đăng 21/01/2020 | 14:46  | View count: 1628

Ngày 20/01/2020, đồng chí Nguyễn Mạnh Huy – UVBTVHU - Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh- HUV- Phó chủ tịch UBND huyện đã trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và bổ nhiệm kéo dài thời gian đối với cán bộ lãnh đạo quản lý của một số cơ quan thuộc UBND huyện.

      Theo Quyết định ngày 16/01/2020 của UBND huyện, trong đợt này có 06 đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và bổ nhiệm kéo dài thời gian công tác. Đó là đồng chí Lại Đỗ Quyên – HUV - Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng nội vụ huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; đồng chí Chu Văn Vũ – Công chức phòng Tài chính kế hoạch được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện; đồng chí Phạm Tuấn Thanh - Công chức Phòng y tế huyện được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Y tế huyện; đồng chí Ngô Xuân Hóa được bổ nhiệm lại, tiếp tục giữ chức vụ Phó trưởng phòng TN&MT huyện và đồng chí Ngô Thị Biên được bổ nhiệm kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó trưởng phòng LĐTB&XH huyện.

      Phát biểu tại buổi trao quyết định: đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Huy đã chức mừng và ghi nhận, biểu dương những thành tích các đồng chí đã đạt trong quá trình công tác thời gian qua. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện mong muốn các đồng chí tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý, điều hành để thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo ở đơn vị; tăng cường giữ gìn khối đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị quản lý; đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện theo chức năng, nhiệm vụ để góp phần xây dựng huyện Phú Xuyên ngày càng phát triển, giàu đẹp./.

Thu Nghĩa - TTVHTT&TT