KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Các Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 25/03/2020 | 11:19  | View count: 623

Ngày 20/3/2020, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Huyện ủy Phú Xuyên đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

      Đại hội đã nhận được những lãng hoa tươi thắm chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Huyện ủy Phú Xuyên gồm có 11 Chi bộ gồm: Chi bộ Ban Tuyên giáo – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy; Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy; Chi bộ Ủy ban MTTQ huyện; Chi bộ Hội Cựu Chiến binh huyện; Chi bộ Hội Nông dân huyện; Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Chi bộ Liên đoàn Lao động huyện; Chi bộ Đoàn TNCS HCM huyện.

      Trong nhiệm kỳ 2017-2020, theo chức năng, nhiệm vụ, các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Huyện ủy Phú Xuyên đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện.

      Chi bộ các cơ quan thuộc các Ban Đảng của Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ và, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ huyện; công tác Dân vận và phục vụ hoạt động Thường trực Huyện ủy. Thực hiện có hiệu quả Chương trình số 01 của Huyện ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên huyện Phú Xuyên giai đoạn 2016 - 2020”. Chi bộ các cơ quan thuộc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Thực hiện tốt Chương trình số 02 của Huyện ủy về  “Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân giai đoạn 2016-2020”. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

      Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022. Các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Huyện ủy đã đề ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện. Trong tâm là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác phối hợp giữa các Ban Đảng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể huyện. Phát huy dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ cương của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, đoàn kết xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đóng góp và những kết quả chung trong phát triển kinh tế, xã hội của Đảng bộ huyện trong thời gian tới.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022/.

Một số hình ảnh Đại hội:

Đại hội Chi bộ UBMT Tổ quốc huyện

Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy

Đại hội Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Đại hội Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy

Đại hội Chi bộ Văn phòng Huyện ủy

Đại hội Chi bộ Hội Cựu chiến binh huyện

Đại hội Chi bộ Hội Nông dân huyện

Đại hội Chi bộ Hội phụ nữ huyện

Đại hội Chi bộ Liên đoàn Lao động huyện

Đại hội Chi bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

./.

Vũ Ngọc Yến - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện