KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đại hội Chi bộ Kho bạc Nhà nước Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 12/05/2020 | 09:45  | View count: 367

Chiều ngày, 11/5/2020, Chi bộ Kho bạc nhà nước Phú Xuyên tổ chức Đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy đã đến tặng hoa, chúc mừng đại hội.

      Kho Bạc nhà nước Phú Xuyên có chức năng, nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính khác trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền, tài sản nhà nước giao cho. Công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt kết quả đáng khích lệ, số thu qua các năm đều vượt so với dự toán, điều tiết thu đúng, thu đủ kịp thời cho các cấp ngân sách. Năm 2015 tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.444 tỷ đồng, đến năm 2019 tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.600 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy đã đến tặng hoa, chúc mừng đại hội

      Công tác kiểm soát chi được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức. Công tác cải cách hành chính về quy trình thu ngân sách Nhà nước và quản lý chi được thực hiện tích cực, tất cả các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

      Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn trú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên được học tập, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; 100% đảng viên đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. 100% đảng viên, cán bộ, công chức thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Nhiều năm liền Chi bộ được công nhận đạt “Trong sạch - vững mạnh”.

      Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Kho bạc Nhà nước Phú Xuyên tiếp tục xây dựng chi bộ và cơ quan đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi, đảm bảo 100% các khoản chi ngân sách Nhà nước được kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định; Thực hiện hiện đại hoá công nghệ thông tin, chuẩn hoá và phát triển chương trình ứng dụng phục vụ hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, hướng tới xây dựng “Kho bạc điện tử”. 

      Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy khóa mới, bầu Bí thư và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT PHú Xuyên