KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị lãnh đạo UBND huyện làm việc với xã Minh Tân.
Ngày đăng 23/07/2020 | 10:11  | View count: 693

Ngày 23/7, ngay sau hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của BTV Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị lãnh đạo UBND huyện làm việc với xã Minh Tân. Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

      Tại hội nghị làm việc với xã Minh Tân, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo xã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. Trong lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt trên 289 tỷ đồng; bình quân thu nhập đầu người ước đạt 42,1 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn xã còn phát triển nhiều ngành nghề dịch vụ như vận tải, cơ khí, Mộc dân dụng, nhiều lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp tại tỉnh lân cận. Hoạt động của 2 HTX nông nghiệp được đảm bảo, nhiều diện tích rau màu được các hộ dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, gieo trồng, chăm bón theo hướng nông nghiệp sạch, mang lại giá trị kinh tế cao. Hoạt động quỹ tín dụng nhân dân có hiệu quả, đến nay quỹ có tổng nguồn vốn là trên 158 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2019 với tổng số thành viên vay vốn đạt trên 1.800 thành viên. Cũng trong 6 tháng đầu năm, xã đã cấp được 11 giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân, phối hợp hoàn thiện hồ sơ tổ chức đấu giá QSD đất tại một số khu. Trong công tác xây dựng NTM, xã cũng đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng xây dựng NTM giai đoạn 2.

      Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh và các khó khăn, vướng mắc của địa phương, xã Minh Tân kiến nghị, đề xuất huyện có chính sách quan tâm, hỗ trợ công tác phát triển kinh tế địa phương; sớm phê duyệt các dự án đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa; xem xét, thẩm định phê duyệt các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt hệ thống dẫn nước, để cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn…v.v.

      Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, các ngành chức năng huyện đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp để cùng xã tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong các lĩnh vực như về kinh phí đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường giao thông, phát triển vùng rau an toàn, cải tạo, nâng cấp hệ thống đê điều, nước sạch, môi trường, xử lý rác thải và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh phát biểu kết luận hội nghị

      Trên cơ sở những khó khăn vướng mắc và ý kến đề xuất, kiến nghị của xã, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh đề nghị Xí nghiệp thủy lợi huyện phối hợp thực hiện rà soát, triển khai nạo vét hệ thống kênh mương; phòng kinh tế chủ trì phối hợp với xã và các phòng ban chuyên môn tập trung đẩy nhanh công tác phê duyệt các đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng phát triển sản phẩm OCOP đối với sản phẩm rau sạch là thế lợi của xã; giao phòng Quản lý đô thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời và gió trên địa bàn xã, phối hợp với phòng Tài chính kế hoạch rà soát đề xuất nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông; giao phòng Tài Nguyên môi trường rà soát xây dựng các điểm chung chuyển rác thải để xử lý rác tồn đọng trên cơ sở thứ tự ưu tiên. Để thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và trong thời gian tiếp theo, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị xã tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt với các điểm đê xung yếu; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính./.

CTV Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện