KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị lãnh đạo UBND huyện làm việc với Ban thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện
Ngày đăng 29/07/2020 | 07:50  | View count: 755

Ngày 25/7, UBND huyện tổ chức hội nghị lãnh đạo UBND huyện làm việc với Ban thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư TT Huyện ủy, đồng chí Trần Công Thành – UVBTV Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí TT UBND - Ủy Ban MTTQ huyện; trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND - Ủy Ban MTTQ huyện báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội, QPAN và công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Trong phát triển kinh tế, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid – 19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể huyện và nhân dân; Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đạt trên 4.735 tỷ đồng, bằng 86,08% so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện được 146,8 tỷ đồng, bằng 50% so với dự toán. Chương trình xây dựng NTM đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 100% xã đạt chuẩn NTM. Huyện đang tập trung nâng cao tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ và quyết tâm phấn đấu đạt huyện NTM vào cuối năm 2020. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tập trung triển khai thực hiện. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm và thực hiện đảm bảo. Quốc phòng an ninh được ổn định và giữ vững.

      Cũng trong 6 tháng đầu năm, công tác phối hợp giữa UBND huyện với MTTQ và các tổ chức thành viên đã bám sát chương trình công tác năm và nhiệm vụ chính trị của huyện đạt nhiều kết quả. MTTQ và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động ủng hộ các loại Quỹ đều đạt kết quả; huy động xây dựng được 17 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Các hội đoàn thể vận động, xây dựng nhà tình thương và giúp đỡ cho trên 300 hộ nghèo phát triển kinh tế; thăm hỏi tặng trên 1.600 xuất quà cho các gia đình khó khăn… Bên cạnh đó, công tác MTTQ các đoàn thể tham gia xây dựng chính quyền được thực hiện tích cực.

      Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các hội đoàn thể huyện đã có ý kiến trao đổi, đề xuất các giải pháp trong công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian tới; đồng thời quan tâm tới cơ sở vật chất, phòng làm việc của các khối đoàn thể, ngân sách của hoạt động của các đơn vị sự nghiệp v.v…

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư TT Huyện ủy, đồng chí Trần Công Thành – UVBTV – Chủ tịch HĐND huyện đã đề nghị UBND và MTTQ, các ban ngành đoàn thể tích cực phối hợp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm công tác sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; công tác VSMT, tăng cường chỉ đạo khai thác các nguồn thu; chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân…

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh đã trả lời, làm rõ các ý kiến, kiến nghị đề xuất của các đơn vị. Về các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị MTTQ tiếp tục phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách pháp luật, các chương trình, Nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, QPAN của huyện; tiếp tục phối hợp công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của nhân dân; đặc biệt là tập trung tuyên truyền cho công tác Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nhân dân thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện