KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; tiến độ hoàn thiện hồ sơ huyện NTM năm 2020 và một số nhiệm vụ khác
Ngày đăng 19/08/2020 | 10:07  | View count: 1020

Sáng ngày 18/8, Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; tiến độ đào tạo nghề cho nông nghiệp nông thôn; tiến độ hoàn thiện hồ sơ Huyện Nông thôn mới năm 2020 và kết quả rà soát các công trình trình thủy lợi phục vụ sản xuất đã xuống cấp. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh – HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng ban ngành liên quan.

      Theo báo cáo của lãnh đạo phòng kinh tế, năm 2019, huyện đã có 12 sản phẩm tham gia OCOP được xếp hạng (trong đó 2 sản phẩm đạt 3 sao và 11 sản phẩm đạt 4 sao).

      Thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn huyện năm 2020, huyện đã phối hợp tổ chức tập huấn cho các đối tượng, đồng thời tiến hành khảo sát bước đầu đã có 15 chủ thể đăng ký với 86 sản phẩm. Huyện phấn đấu đến hết năm 2020, có 107 sản phẩm tham gia dự thi cấp thành phố và được công nhận đạt 3 sao trở lên; phấn đấu mỗi xã có một sản phẩm OCOP.

      Đối với công tác hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Huyện nông thôn mới năm 2020, ngay sau khi nhận được công văn về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Phú Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của Văn Phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, huyện đã thực hiện rà soát, bổ sung số liệu, văn bản theo đề nghị.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh giao phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn và các xã, thị trấn, thực hiện rà soát, khảo sát các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn, hoàn thiện hồ sơ các sản phẩm để đánh giá phân hạng xong trước ngày 25/10/2020; Đối với hồ sơ đề nghị cấp trên thẩm định công nhận huyện Nông thôn mới, phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Quản lý đô thị xây dựng phương án đảm bảo việc phục vụ đoàn chấm điểm NTM của Trung ương, thành phố; Phòng Tài Nguyên môi trường phối hợp thực hiện khảo sát để xây dựng phương án bảo vệ môi trường làng nghề. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Xí nghiệp Thủy lợi phối hợp với phòng Kinh tế, rà soát các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất đã xuống cấp để đề xuất thành phố đầu tư, xây dựng báo cáo, dự trù kinh phí cụ thể cho các hạng mục theo hướng ưu tiên; các phòng, ngành liên quan tiếp tục phối hợp tổ chức tốt 19 lớp đào tạo nghề cho 665 học viên theo kế hoạch; tiếp tục rà soát để tổ chức một số lớp đào tạo nghề mới ở các địa phương có nhu cầu.

CTV Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện