KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị giao ban công tác Dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, tín ngưỡng 9 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 26/10/2020 | 10:17  | View count: 252

Sáng ngày 23.10.2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Dân vận, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tôn giáo, tín ngưỡng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Trần Công Thành - UVBTV - Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo 1 số cơ quan huyện.

      Trong 9 tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác Dân vận từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát với cơ sở; tích cực tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ban hành trên 30 văn bản các loại về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời làm tốt công tác vận động nhân dân triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

      Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm, đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị vững mạnh; thúc đẩy việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, tạo sự tin tưởng, phấn khởi thi đua lao động sản xuất trong các tầng lớp nhân dân.

Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện diễn ra ổn định, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. Các chức sắc, tín đồ các tôn giáo tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

      Từ những kết quả đạt được trong công tác Dân vận, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm 9 tháng đầu năm 2020. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch covid 19 song 9 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt gần 9 nghìn tỷ đồng, bằng 106,28% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 1.400 tỷ đồng; giá trị sản xuất Công nghiệp, xây dựng ước đạt hơn 6 nghìn tỷ đồng; giá trị sản xuất Thương mại, dịch vụ đạt hơn 1.400 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm ước đạt trên 235 tỷ đồng, đạt 79,7% so với dự toán Thành phố và huyện giao. Về kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới, tính đến nay, trên địa bàn huyện đã có 25/25 xã đã được Thành phố công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện đang phấn đấu huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020. 

      Dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Cương đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Dân Vận, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả 1 số tồn tại theo ý kiến phản ánh, kiến nghị của các đồng chí lãnh đạo các xã, thị trấn tại hội nghị. Trong đó, có công tác vệ sinh môi trường, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân còn chậm….. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng chỉ đạo các cơ quan Huyện, các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.