KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ MTTQ cấp cơ sở năm 2020
Ngày đăng 29/10/2020 | 09:28  | View count: 164

Ngày 28/10/2020, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ MTTQ cấp cơ sở năm 2020. Dự lớp tập huấn có đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch UB MTTQ thành phố, các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Uỷ ban MTTQ huyện; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ xã, thị trấn, trưởng ban Công tác mặt trận thôn, tiểu khu, khu dân cư.

      Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phó Chủ tịch UB MTTQ thành phố Đàm Văn Huân truyền đạt các nội dụng chung của công tác mặt trận như: Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, vị trí, vai trò, quyền hạn của MTTQ; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua hoạt động giám sát, phản biện của mặt trận; những vấn đề mới, vấn đề cần triển khai trước mắt của hoạt động mặt trận.

      Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian để trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác mặt trận tại cơ sở, các  kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng vận động, kỹ năng thuyết phục trong công tác mặt trận.

      Qua lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020 nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở có thêm kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, là dịp để đại biểu mặt trận ở cơ sở có điều kiện trao đổi kinh nghiệm công tác; chủ động đề xuất, kiến nghị những nội dung, giải pháp về công tác Mặt trận trong tình hình mới./.

CTV Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện