KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thành ủy Hà Nội quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tới đội ngũ cán bộ chủ chốt
Ngày đăng 26/12/2020 | 09:21  | View count: 562

Sáng ngày 25/12/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố chủ trì hội nghị.

      Dự tại điểm cầu huyện Phú Xuyên có đồng chí Lê Ngọc Anh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên khóa 25; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí Báo cáo viên, cộng tác viên Dư luận xã hội huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND xã.

Tại điểm cầu huyện Phú Xuyên

      Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ chủ chốt của Thành phố đã được nghe đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trực tiếp quán triệt các nội dung cơ bản của nghị quyết. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố được chuẩn bị công phu, khoa học, thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ thành phố. Tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết được thể hiện trong chủ đề Đại hội: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Chủ đề đã thể hiện quyết tâm chính trị, ý chí khát vọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh.

Đ/c Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết

      Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và 5 bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố; đặc biệt là phân tích kỹ về mục  tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển thủ đô đến năm 2045; 20 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá; 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

      Bí thư Thành ủy chỉ đạo, để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm kỳ mới, các cấp ủy và từng cán bộ chủ chốt thành phố quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm xuyên suốt của Đảng: “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra cho cả nhiệm kỳ và mục tiêu thành phố xác định cho năm 2021 rất khó khăn, thách thức. Do đó, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt thành phố sau khi quán triệt Nghị quyết Đại hội phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào thể chế hoá, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành các chương trình công tác, nghị quyết, kế hoạch, đề án để thực hiện.

      Cũng Tại hội nghị, đồng chí Chu Ngọc Anh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã thông qua báo cáo về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Chương trình nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc phương châm Đại hội “Đoàn kết- Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và những nội dung Nghị quyết Đại hội tới toàn bộ các sở, ban, ngành, quận, huyện; Đặc biệt là tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; Nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.