KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị thông qua Đề án “Rà soát, sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp” thuộc UBND huyện
Ngày đăng 30/01/2021 | 18:05  | View count: 493

Ngày 29/01, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị thông qua Đề án “Rà soát, sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp” thuộc UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện dự, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện thông qua dự thảo Đề án “Rà soát, sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp” thuộc UBND huyện.

      Theo đó, để thực hiện tốt kế hoạch 232 của UBND thành phố Hà Nội về rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội theo các nghị định số 107, 108 và nghị định 120/2020 của Chính Phủ, dự thảo đề án sắp xếp của UBND huyện đã rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. Từ đó, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, không để chồng chéo, sót nhiệm vụ, kịp thời cập nhật bổ sung khi có thay đổi quy định của pháp luật; đồng thời, giúp việc sử dụng biên chế, bố trí số lượng cấp phó các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

      Sau khi nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đóng góp ý kiến liên quan đến công tác sắp xếp cấp phó, một số chức năng, nhiệm vụ được giao, việc lập phòng, tổ chuyên môn trực thuộc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh đã đề nghị Phòng Nội vụ huyện – là cơ quan thường trực tổng hợp các ý kiến đóng góp, đề xuất, tiếp tục phối hợp hoàn thiện đề án để trình UBND huyện phê duyệt./.

CTV Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện