KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Ủy ban MTTQ huyện Phú Xuyên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
Ngày đăng 08/02/2021 | 09:48  | View count: 372

Chiều ngày 05/02/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

      Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Phó Ban chỉ đạo bầu cử huyện; đồng chí Trần Công Thành - UVBTV, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; đồng chí Nguyễn Thế Công - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng huyện ủy, ban pháp chế HĐND, lãnh đạo phòng Nội vụ huyện.

 

      Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Trần Công Thành đã thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên khóa 20, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Thường trực HĐND huyện dự kiến số lượng đại biểu HĐND huyện là 35 người; trong đó đảm bảo cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND thuộc các Tổ chức chính trị, MTTQ và các đoàn thể, đại biểu chuyên trách HĐND, lãnh đạo UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; đại biểu thuộc đơn vị LLVT, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đại biểu các xã, thị trấn; đảm bảo tỷ lệ đại biểu là nữ, đại biểu người ngoài Đảng, đại biểu trẻ dưới 40 tuổi, tỷ lệ đại biểu tái cử theo quy định, hướng dẫn. Tổng số người được giới thiệu ứng cử là 70 người để bầu ra 35 đại biểu HĐND huyện.

Các đại biểu dự hội nghị hiệp thương đã cơ bản nhất trí, thống nhất cao với các nội, đồng thời có 3 ý kiến trao đổi, thảo luận, nhằm nâng cao chất lượng đại biểu HĐND huyện.

      Tại hội nghị, 100% các đại biểu dự hiệp thương là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ huyện đã biểu quyết nhất trí về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng, số lượng người được giới thiệu để bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.